Tag: sakrální

Třeštice – sakrální

Dominantou vesnice je dřevěná (roubená) ZVONICE z roku 1863 situovaná uprostřed návsi a tvořící výtvarně účinnou součást návsi. I ona je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek. Zvonice je vyrobena z tesaných trámů. Nad hřeben zvonice vystupuje v polovině půdorysu čtyřboká zvonička vodorovně bedněná s proříznutými otvory. Stavba má stanovou šindelem pobitou stříšku ukončenou kuželkou (materiál: dřevo, krytina, šindel).Při budování […]

Třešť – sakrální

Nejstarší architektonickou památkou ve městě je FARNÍ KOSTEL SV. MARTINA. Byl založen ve 13. století, dostaven ve druhé polovině 15. století a později barokně upraven. V 18. století se na vystavení nové kruchty, jižní sakristie a panské oratoře podílel místní zednický mistr Jakub Lysý. Zajímavým prvkem je gotický náhrobek Jana z Hodic, renesanční náhrobek Kryštofa […]

Batelov – sakrální

Krásný farní KOSTEL SV. APOŠTOLU PETRA A PAVLA byl založen dle současných zpráv archivu farního na místě kostela starého se dřevěnou vězí Krištofem Burkhardem baronem Kleem r. 1755. Stavba dokončena za syna jeho Františka Ludvíka roku 1760. V zákristii nalezneme náhrobky šlechtických rodů od roku 1543 do roku 1676 a náhrobek faráře Cuculy (Kukačky) 1655, […]

Dolní Cerekev – sakrální

Kostel SVATÉ MAŘÍ MAGDALÉNY – původní dřevěný kostel byl postaven roku 1224. Po vyhoření byl postaven kamenný se hřbitovem okolo. Tento hřbitov byl zrušen roku 1500. V roce 1723 byl kostel téměř kompletně přestavěn. Od té doby několikrát vyhořel a prodělal množství oprav. Poslední větší oprava byla v roce 2000, kdy byly vyměněny trámy napadené […]

Česká Kamenice – sakrální

Poutní kaple NAROZENÍ PANNY MARIE je státní kulturní památka, která je díky své nádherné sochařské a malířské výzdobě jednou z nejkrásnějších památek v širokém okolí. Pozoruhodná, vrcholně barokní centrální stavba, postavená vedle starého městského hřbitova z 1.poloviny 17. století Příchod ke kapli vroubí alej, založená r. 1813. V malém parčíku před vchodem do kaple je památník […]

Mikulášovice – sakrální

KOSTEL SV. MIKULÁŠE původní kostel byl postaven v letech 1551–1555, ale dochovala se z něj pouze věž a kaple na východní straně. Současný trojlodní kostel je barokní, 50 metrů dlouhý, 20 metrů široký a 18 metrů vysoký, kostelní věž dosahuje výšky 60 metrů. Převážně pozdně barokní a rokokové zařízení pochází z druhé poloviny 18. století […]

Přelouč – sakrální

Nejvýznamnější architektonickou památkou města je farní kostel sv. Jakuba, který stojí v zákoutí na severním okraji náměstí. Nedaleko kostela se nacházelo místo, vyznačené v dlažbě chodníku, kde nechal roku 1738 páter a jezuita Koniáš pálil kacířské knihy. Původně stál na tomto místě (v místech dnešní sakristie) malý románský kostelík, který nechali na ve 14. století […]