Tag: sakrální

Horní Police – sakrální

POUTNÍ AREÁL tvoří trojlodní kostel Navštívení Panny Marie s neobvyklou dispozicí sakristie (půdorys písmene U), trojkřídlého ambitu s kaplemi a křížovou cestou, hřbitova, trojkřídlé budovy fary s hospodářským příslušenstvím, zvonice. [ngg src=“galleries“ ids=“1257″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″]Dnešní podoba areálu pochází z barokní přestavby v 17. a 18. století, kterou provedli architekti Julius a Octavio Broggio. Přestavbu zahájil […]

Slunečná – sakrální

Klasicistní KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – jednolodní obdélná stavba s obdélným presbytářem a hranolovou věží nad průčelím byla postavena v letech 1846-1850 z prostředků zdejšího rodáka a sklářského obchodníka Johanna Georga Jirschika, který ve své poslední vůli z roku 1832 věnoval na tento účel 100 000 piastrů. Na vnitřní výzdobu významně přispěl další zdejší rodák, […]

Horní Libchava – sakrální

KOSTEL SVATÉHO JAKUBA VĚTŠÍHO, či někdy Kostel svatého Jakuba Staršího je barokní kostel náležející pod Římskokatolickou farnost. Byl postaven roku 1736 v barokním stylu, věž je starší. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Kostela se počátkem 21. století ujalo Občanské sdružení Jakub, které iniciovalo jeho rekonstrukci. Dne 5. září roku 2010 byl rekonstruovaný libchavský […]

Jiříkov-sakrální

Zmínky o kostelu i faře v Jiříkově spadají k roku 1346. Doba ani místo výstavby není známo, jisté ale je, že to byl kostelík malý a dřevěný. Dřevěný kostelík byl zasvěcen sv. Jiřímu a spravovaný mnichy z řádu Kazatelů. Tento řád podporovala sestra sv. Václava Zdislava, která pobývala v Jablonném v Podještědí. Když v roce […]

Nový Oldřichov – sakrální

Barokní KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE, jehož základní kámen byl položen 7. června 1843 a následujícího roku byl dokončen a 24. listopadu 1845 vysvěcen. Obdélná jednolodní stavba kostela je zakončena půlkruhovým kněžištěm. Pod čtyřbokou věží je vstupní portál s trojúhelníkovým štítem. Oltář kostela je vyzdoben sochami andělů od sloupského sochaře Josefa Maxe. V kostele je pozdně […]

Benešov nad Ploučnicí – sakrální

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE je mimořádně intaktní goticko-renesanční sakrální stavba. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Na místě dnešního kostela stával kdysi kostel dřevěný,o němž se psalo již v r.1352, ten byl ale husity vypálen. Základní kámen k novému kostelu, na němž je vytesán letopočet byl položen v r.1483 a je umístěn v sakristii. […]

Žandov – sakrální

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE je poprvé doložen již v roce 1341. Jedná se o ranně barokní stavbu ze dvou stavebních období – baroka a rokoka. K presbytáři, který pochází z konce 17. století, byla v roce 1775 přistavěna pozdně barokní plochostropá loď, kazatelna pochází z doby rokoka. Kopule věže vyhořela během opravy v roce 1975. Následné […]

Kamenický Šenov – sakrální

Uprostřed města poblíž hlavní silnice stojí barokní KOSTEL SVATÉHO JANA KŘTITELE, který na místě staršího dřevěného kostelíka postavil v letech 1715–1718 Petr Pavel Columbani. Jednolodní obdélná stavba s polokruhově ukončeným presbytářem a s postranními prostorami sakristie a oratoře má na východní straně hranolovou věž, upravenou v roce 1754. V západním průčelí s trojúhelníkovým štítem je […]

Velké Hamry – sakrální

KOSTEL sv. VÁCLAVA – na počátku dvacátého století byl v tehdejších obcích Hoření a Dolení Hamr (sloučeny pod názvem Velké Hamry v roce 1914) bohatý spolkový život. Lidé se sdružovali podle svých zájmů a ti, kterým v obci chyběl kostel, založili Spolek pro postavení kostela. Základní kámen byl položen 24. 5. 1915. Téhož roku se […]

Skalice u České Lípy – sakrální

Významnou historickou pamětihodností je KOSTEL SV. ANNY. Původní stejnojmenný kostel, který se nezachoval, pocházel z r. 1362. Dnešní kostel byl postaven v barokním stylu a uvnitř se nacházejí malby s cyklu křížové cesty od Josefa Mülera., skalického malíře.  Kostel má své varhany pocházející z první poloviny 18. století, zhruba stejného stáří je křtitelnice se znakem maltézského […]