Tag: sakrální

Postupice a Milovanice a Jemniště – sakrální

V roce 1906 postihla Postupicko TRAGICKÁ POVODEŇ na řece Chotýšance. Povodeň si vybrala i krutou daň na lidských životech. Mezi nimi byli čtyři obyvatelé Postupic. Vdova po hraběcím hajném Anna Koukalová a její tři děti. Všechny zastihla povodeň v jejich obydlí, panské drůbežárně Na Podlesí. Tuto tragickou událost nám připomíná nenápadný křížek, stojící na místě […]

Načeradec – sakrální

Románská část kostela SV. PETRA A PAVLA je asi z r. 1120 a první písemná zpráva o chrámu se nachází v kronice kláštera Želivského ze dne 19. února 1184, kdy byla v kostele v Načeradci vystavena rakev opata Želivského – Gotšalka. Vedle kostela stojí jako pozůstatek opevnění kostela stará bašta z r. 1278, která je […]

Ratměřice – sakrální

Kostela sv. Havla – brzy po založení obce Ratměřice, v první čtvrtině 13. století, byl vystavěn v románském slohu kostel sv. Havla. Svatý Havel, zvaný též Gallus, byl původem z Irska, který se usadil v 6. století u Bodamského jezera na území dnešního Švýcarska. Z původní stavby se do dnešní doby dochovaly jen části obvodového […]

Smilkov – sakrální

KAPLE SVATÉ ANNY je součástí zdejšího zámeckého areálu. Obklopuje ji lipová alej. Kaple je jednoduchého vzhledu postavená vedle zámku ve Smilkově. V kapli se nachází malý dřevěný vyřezávaný oltář s andělíčky, vyobrazením Svaté rodiny a Krucifixem zdobeným slonovinou, který pochází z poloviny 18. století. Kaple sloužila panské rodině a v dnešní době je přístupná pouze […]

Trhový Štěpánov – sakrální

Gotický KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE tvoří dominantu severozápadního konce náměstí. Některé prameny jej datují již do dvanáctého století. Umělecké památky Čech však uvádějí vznik až v polovině 14. století. Kostel byl neogoticky upraven v roce 1895. Kolem kostela se zachovala hradba a z původního hřbitova, který jej obklopoval, barokní hřbitovní brána. Některé prameny posouvají stáří kostela […]

Vlašim a Domašín – sakrální

Římskokatolický KOSTEL SV. JILJÍ je jednoduchá gotická stavba postavená v letech 1522–23. V první polovině 16. století byl kostel přestavěn v gotickém slohu. Stojí na vyvýšenině vedle zámku, s nímž tvoří panoramatický obraz města. Vnějšek budovy je bez významnějších architektonických ozdob. V průčelí stojí trojhranný štít oživený na obou šikmých ramenech zděnými sloupky na způsob […]

Střezimíř – sakrální

První záznam o gotickém KOSTELE SVATÉHO HAVLA je z roku 1352, kdy farnost patřila k děkanátu Vltavskému. V husitských dobách farnost spravovali utrakvističtí kněží, po celé 17. století byla farnost kvůli nedostatku kněží neobsazená a bez bohoslužeb. Roku 1709 nechal majitel Střezimíře Stanislav Straník z Kopidlna zdejší duchovní správu obnovit, tj. zřídit obydlí kněze a […]

Vojkov – sakrální

Farní KOSTEL SV. JAKUBA původně románský kostel, několikrát přestavovaný. Stavba započala někdy v 2.čtvrtině 13.století. Z románské stavby se dochovalo jádro obdélné lodi a pravoúhelného chóru, sklenutého křížové bez žeber. V pozdní gotice byl kostel výrazně přestavěn. Přistavena byla sakristie u jižní strany presbytáře. Stavbě sakristie padla za oběť značná část jihovýchodního nároží lodi. Věž […]

Votice – sakrální

KAPLE BOŽÍHO HROBU – na hřbitově. Zaznamenání minulosti Nákres Božího hrobu pořídili mniši zdejšího kláštera – Innocent Maryška a Elevant Wienar, kteří byli za tímto účelem vysláni hraběnkou z Vrtby do Jeruzaléma. Podle jejich plánů a osobní zkušenosti byl vystavěn votický Boží hrob. Ten odpovídá tomu jeruzalémskému z období okolo 17. století. V průběhu historie […]

Prysk – sakrální

Uprostřed Horního Prysku stál kdysi kostelík, který ve třicetileté válce zničili Švédové. Na jeho místě byl v roce 1644 postaven nový kostel a roku 1680 byla opodál přistavěna zvonice. Dnešní KOSTEL SV. PETRA A PAVLA stojí uprostřed dosud používaného hřbitova, v jehož ohradní zdi je původní 23 m vysoká, průchozí zvonice z roku 1680. Je to barokní křížově podklenutá průchozí věž, k níž byla […]