Střezimíř – zámek

ZÁMEK

První zmínka o vsi je z roku 1219 a to v darovací listině Přemysla Otakara I., který daroval ves Bojenice milevskému klášteru a jako jeden ze svědků této transakce je zde uveden Předslav ze Střezimíře. Další již pravidelné zmínky se objevují v souvislosti se zdejším farním kostelem sv. Havla. Někdy v druhé polovině 15. století se zdejší zboží rozdělilo a jeho části náleželi k okolním statkům. Samostatným statkem se Střezimíř stává až roku 1690, kdy ves kupuje od Vratislavů z Mitrovic tehdejší majitel Jemniště Gotthard Miseroni z Lisonu. Když pak Gotthard roku 1699 prodává Jemniště, nechává si ve Střezimíři vybudovat zámek. Je ale i možné, že zámek zde vzniká až za následujícího majitele Stanislava Šťastného Stráníka z Kopidlna, který Střezimíř právě roku 1699 od Gotthara kupuje. Stráníkové zde sedí až do roku 1765, kdy poslední z rodu Filip Jakub prodává Střezimíř Janu Malovcovi z Malovic. Po Janu Malovcovi se zde vystřídala celá řada majitelů, z nichž stojí za zmínku Jan Jeník z Bratřic, bývalý důstojník rakouské armády, zvaný bílý oficír a díky svým názorů i jako poslední táborita. Posledními majiteli zámku byla rodina Riedlova, za které byl zámek roku 1924 přestavěn do dnešní podoby. Od roku 1948 je zámek v majetku obce a sloužil k potřebám místního MNV.

Jednopatrová budova obdélníkového půdorysu s pseudorokokovou fasádou, slunečními hodinami na jižní zdi, ozdobnou lucernovitou věžičkou s cibulkou a malým zámeckým parkem. Zámek není turisticky přístupný.

Související obrázky: