Střezimíř – sakrální

První záznam o gotickém KOSTELE SVATÉHO HAVLA je z roku 1352, kdy farnost patřila k děkanátu Vltavskému. V husitských dobách farnost spravovali utrakvističtí kněží, po celé 17. století byla farnost kvůli nedostatku kněží neobsazená a bez bohoslužeb. Roku 1709 nechal majitel Střezimíře Stanislav Straník z Kopidlna zdejší duchovní správu obnovit, tj. zřídit obydlí kněze a důkladně rekonstruovat kostel. Až roku 1843 byla zdejší administratura znovu povýšena na farnost. Roku 1852 koupil Střezimíř Jan Křtitel D’Hoppe, který nechal kostel opět opravit a daroval mu křížovou cestu. Roku 1936 odsud odešel poslední zdejší farář, v dalších desetiletích zde sloužili dojíždějící kněží, v poslední době z Chotovin. Kolem roku 1995 prošel kostel dalšími opravami. V 90. letech 20. století v souvislosti se zřízením Plzeňské diecéze byla střezimířská farnost převedena z Pražské arcidiecéze do Českobudějovické diecéze.

KAPLE SVATÉHO VOJTĚCHA, vystavěna roku 1820 Matějem Kupkou z Lažan v místě dalekého rozhledu na táborský okres.

Související obrázky: