Sobotka – náměstí

NÁMĚSTÍ MÍRU – tady najdete ty největší památky na území města, o němž jsou první zmínky v roce 1352. Tato část je městskou památkovou zónu, která zde byla vyhlášena roku 1990.

 

Mariánský sloup zhotovil v letech 1742 – 1746 boleslavský sochař M. Jelínek mladší. Kromě titulní plastiky jsme na něm shlédli sochy svatých Václava, Vojtěcha, Prokopa a Jana Nepomuckého a reliéfy svatých Maří Magdaleny, Rosalie a Františka Xaverského. Sloup byl postaven jako poděkování za odvrácení morových epidemií.

Šrámkův dům – roku 1589 se tu zakoupil stavitel soboteckého kostela Petr Vlach z Medulánu (tedy z italského Milána), pak byl dům několikrát upravován, hlavně po požárech roku 1710 a 1746. Koncem 19. století patřil dům Šrámkovu strýci Josefu Píckovi, později to byl kupecký krám Švobův. V roce 1958 sem Miloslava Hrdličková-Šrámková přestěhovala zařízení ze Šrámkova bytu v Praze, je tu umístěno Muzeum a archiv Fráni Šrámka, které vybudovali Marie a Václav Hejnovi. V přízemí domu je sídlo Městského informačního centra.

 

Dům č.p. 4 – letech 1630–1650 tu žil kostecký úředník Jiřík Špacír z Khünigsperku, který v roce 1639 zachránil soboteckou monstraci z rukou Švédů. V roce 1845 byla na domě zvýšena střecha, aby korespondovala s okolní zástavbou. V roce 1877 se tu narodil Fráňa Šrámek. Bydlíval zde za svého soboteckého působení i pozdější starosta Československé obce sokolské Josef Truhlář. Počátkem 70. let byl dům upraven pro potřeby Městské knihovny Fráni Šrámka, která zde funguje dodnes.

Na schodišti knihovny funguje Galerie Na schodech.

Na domě je od roku 1957 pamětní deska s bustou Fráni Šrámka od Karly Vobišové-Žákové.

Bývalá radnice – dům č.p. 5 – na tomto místě původně stál malý šlechtický zámeček, který v 17. století patřil Janu Vilímu Uranošovi z Lazína. V letech 1687 – 1689 upravil dům stavitel Giovanni Maderna a Heřman Jakub Černín z Chudenic ho věnoval soboteckým za radnici, na níž byly i „radní hodiny“ a popravní zvonec. K radnici byla do dvora přistavěna solnice, několikrát přestavěná (1778, 1808). Na věžičce umístil roku 1865 hodinář Jan Prokeš nové hodiny s průsvitným ciferníkem, prvním ve střední Evropě. Roku 1935 byla dostavěna funkcionalistická nová radnice na Boleslavské ulici a od té doby zde byl městský archiv a později byty.

Solnice byla v roce 1850 upravena pro divadelní účely. Vznikl zde jeden z nejstarších účelových divadelních sálů na českém venkově, hráli zde místní ochotníci i kočovné soubory. Výzdobu stropu tohoto sálu navrhl roku 1861 Josef Mánes, provedli ji a po letech opravili místní řemeslníci. Počátkem 20. let byl sál rozšířen a pak adaptován pro potřeby kina, přitom výzdoba zanikla. Po opravách z počátku 21. stol. opět funguje jako Městské divadlo. Samotná radnice sloužila po přestěhování městského úřadu do okresního domu (po zrušení okresní samosprávy roku 1928) jako sídlo městské knihovny a archivu, pak tu byly zřízeny další byty. V současnosti je v budově mimo Městského divadla ještě kultovní Bistro Radnice.

 

Dům č.p. 6 – koncem 16. století zde stál dům, který patřil Václavu Kristiánu Soboteckému z Weisenfelsu. Pak se majitelé střídali, současná podoba je z konce 19. století, kdy patřil poslanci Jindřichu Gustavu Maštálkovi, . Podle úřadovny pojišťovny Slavie se celému domu říkalo Slávie. V současnosti prochází celý dům kompletní rekonstrukcí (střecha v r. 2012-2013, okna v r. 2014), přízemní prostory jsou pronajímány obchodníkům a jsou zde 2 byty, celé 1.patro je před opravami.

Gansův dům – nám. Míru 129 je poslední z původních roubených měšťanských domů soboteckého náměstí a Boleslavské ulice. Je mimořádným dokladem lidové architektury. Dům soboteckého obchodníka Josefa Ganse je typickou ukázkou maloměstské architektury. Přízemí domu je zděné, dřevěné první patro ho přesahuje a vytváří tak podloubí.

 Další budovy na náměstí

ANENSKÉ NÁMĚSTÍ

Dům U sv. Anny je součástí jedinečného souboru lidových staveb na tzv. Novém Městě. Bohužel je jedním z mála, který je v dobrém technickém stavu.

MALÉ NÁMĚSTÍ

Děkanství – renesanční objekt ze 2. poloviny 16. století, barokně upraven. Spolu s kostelem monumentální součást renesanční výstavby města, kvalitní barokizovaná architektura. Areál sestává z budovy děkanství a ohradní zdi, obíhající pozemek děkanství.

Dům č.p. 27– roubená lidová architektura z konce 18. a počátku 19. století, objekt dotvářející tzv. Malé náměstí.

 

Související obrázky: