Sobiňov – sakrální

EVANGELICKÝ HŘBITOV byl postaven a k pohřbívání připraven roku 1852. První na něm byl pohřben jistý Havlíček ze Sopot č. 4 a to přes odpor své rodiny, která byla katolická a přála si, aby byl pohřben na hřbitově katolickém. Ke stavbě evangelického hřbitova došlo na návrh okresního hejtmanství v Chotěboři, čímž byl odstraněn neustálý spor mezi sopotským kat. farářem a evang. knězem Molnárem. Hřbitov má kamenný taras a kovovou tepanou dvojdílnou bránu, je osázen lipami. Na hřbitově má náhrobek také redaktor a spisovatel Josef Ležák.

Pomník padlých 1914-18 – 5. května 1945 u Dočekalovi vody mezi Ždírcem a Sobíňovem. Nad vlakovou zastávkou je postaven opukový pomník na podstavci z tvrdého kamene. Jsou zde vyryta jména padlých místních občanů v letech 1914 – 1919 v 1. světové válce. Pomník byl odhalen 24. září 1922.

Nad železniční zastávkou vedle pomníku padlých v 1. světové válce je umístěn mramorový křížek z r. 1620, na němž je vytesán nápis: „L. P. 1620 ve středu po Početí Panny Marie zabit tuto Jakub, syn pana Jakuba Richnovského, měštěnína města Chotěboře, písaře radního, od lidu vojanského zabit“. Podle pověsti utíkal jmenovaný z bitvy na Bílé hoře, byl chycen a za živa přeřezán dřevěnou pilou.

Kamenný kříž u evangelického hřbitova stojí opukový kříž, který zde byl zasazen v roce 1833 od Tobiáše Starého. Tento kříž je památkou na nejstarší rod v Sobíňově, rod Starých, který se udržel na svém původním statku čp. 7 až do roku 1913.

Pomník 21 padlým z května 1945 pietní místo s hroby padlých v odboji 5. 5. 1945 se nachází za východní zdí evangelického hřbitova. Na zdi je umístěna mramorová nápisová deska a dvě kartuše se jmény padlých. Před nimi se rozkládá jeden široký hrob osazený 26 různými náhrobními kameny.

Trojmezní kámen z Raneckých lesů – kdysi byl HRANIČNÍM KAMENEM tří panství nad Starým Ranskem. Zhotoven byl zřejmě v první polovině osmnáctého století v blízkosti lomu Štejnice u Sázavy u Žďáru.

Starý hřbitov, který sloužil k pohřbívání od roku 1900 do roku 1948, kdy byl z hygienických důvodů (spodní voda) zrušen.

KOSTEL NAVŠTÍVENÍ P.MARIE (Sopoty) – původně kaple ze 13. stol., která byla v letech 1749–1752 přestavěna na barokní kostel. Stavebníkem byl Karel z Ditrichštejna. V kostele je barokní oltář a historicky cenná pieta. Původně dřevěný kostelík byl založen kolem roku 1230 německými havíři, kteří přišli za stříbrné horečky do Sopot těžit stříbro. Kostel je postaven na rulové skále. 

Související obrázky: