Sobiňov – domy

Budova dnešní ŠKOLY
v Sopotech byla vystavěna na farské zahradě r. 1752 – 60. Jedná se o bývalý dům poutníků, kteří v hojném počtu (několik tisíc) navštěvovali o poutích místní kostel. Později vznikl v přízemí hostinec a v prvním patře prostory pro školní výuku. První zprávy o školním životě v Sopotech nacházíme ve školní kronice, která byla založena v roce 1844. Zprvu se vyučovalo po zdejších chalupách později v prvním poschodí místního hostince (bývalý dům poutníků). Tento stav trval do roku 1875 kdy byl hostinec odkoupen a vystěhován.
Ve dnech 17. až 19. března 1939 se ve škole ubytoval oddíl německého pěšího pluku č. 71 z Durinska.

Vlaková stanice

Související obrázky: