Slunečná – příroda

Přírodní památka FARSKÁ LOUKA se nachází u kostela ve Slunečné. Bývalá farní zahrada je už od 19. století známá hojným výskytem šafránu bělokvětého a od 30. let 20. století byla proto chráněna jako přírodní rezervace. Po válce byla její ochrana obnovena roku 1949 a v roce 1968 byla rozšířena i na další část louky pod kostelem. Původ šafránu není dodnes objasněn, ale pravděpodobně jej tu někdy před rokem 1860 vysadil místní farář. Podle zprávy z roku 1890 šafrán rostl také v přilehlých ovocných zahradách a později se uváděl i na další louce u hřbitova. Protože se šafránu nejlépe daří na pravidelně kosených loukách nebo pastvinách, chráněná louka se dnes pravidelně seče. Přesto na ní ale v posledních letech šafrán ubývá a jeho výskyt se přesouvá na níže ležící intenzivněji kosenou soukromou zahradu. Šafrány kvetou brzy po sejití sněhu, většinou koncem března nebo začátkem dubna, kdy je pohled na louku plnou zářivě bílých květů překrásný. Každoročně tu vykvete několik stovek rostlin, v roce 1964 jich bylo napočítáno dokonce 1238.

Související obrázky: