Slunečná – osobnosti

Nejvýznamnějšími rodáky byli sklářští obchodníci Jirschikové, kteří se významně zasloužili o rozvoj obce. Johann Georg Jirschik založil sklářský obchod ve španělském Bilbau a část získaného majetku věnoval na stavbu kostela ve Slunečné.

JOSEF JIRSCHIK (1815-1884) začínal u svého strýce Johanna Georga ve Španělsku a později po něm prosperující obchod převzal. Slunečná mu vděčí mimo jiné za založení školy, postavení fary, hřbitova a za řadu dalších dobrodiní.

U silnice nad kostelem stojí mezi dvěma z nich kamenný pomník Josefa Jirschika, postavený 24. září 1893 zdejším Nemocenským podpůrným a pohřebním spolkem sv. Josefa. Po 2. světové válce byl pomníček poničen a v roce 2011 byl restaurován do původní podoby. Venkovský dům čp. 12 je rodný dům Josefa Jirschika, dnes nemovitá kulturní památka.

Ve Slunečné na hřbitově odpočívá herec VLASTIMIL BRODSKÝ (1920-2002), který si toto místo oblíbil a prožil zde poslední léta svého života.

Související obrázky: