Slunečná – obec

První záznamy o obci SLUNEČNÁ jsou uvedeny v dokumentech z roku 1597. Sama obec je jmenována až roku 1606. Část Slunečné, patřící Horní Libchavě, prodal roku 1611 Jan z Vartemberka Dorotě Berkové, která ji posléze prodala Jindřichu Pencikovi z Penciku. Tomu však byla zkonfiskována (po bitvě na Bílé hoře) a roku 1623 ji získal Vilém Vratislav z Mitrovic (velkopřevor maltézského řádu). Část Slunečné, patřící k novozámeckému panství, byla zkonfiskována Janu z Vartemberka a prodána Albrechtovi z Valdštejna. Jeho dcera se v roce 1654 provdala za Rudolfa z Kounice a jejich rod držel tuto část až do 20. století. V roce 1847 bylo na Slunečné skoro 100 domů s čísly popisnými. Byla to obec sklářů, pracujících doma pro Palmeho sklářskou továrnu v Kamenickém Šenově. Po roce 1960 bylo v obci postaveno mnoho rekreačních objektů. Snahou obce je zvýšit počet domů trvale obydlených.

Budova dnešního OBECNÍHO ÚŘADU (čp. 104) je bývalá škola (poslední vyučování r. 1963), postavená v r. 1889 v maurském slohu za finanční podpory místního rodáka Josefa Jirschika. Od 20. let 20. století byla škola ve Slunečné redukována na jednotřídní. V současnosti zde již škola od roku 1959 není a objekt je sídlem obecního úřadu a knihovny.

Dnes se v ní nachází 3 byty, obecní knihovna a obecní úřad. V r. 2004 byla v této budově zrekonstruována místnost pro obecní knihovnu a v r. 2005 byla za přispění Krajského úřadu Libereckého kraje zrekonstruována střecha.

Související obrázky: