Skalice u České Lípy – sakrální

Významnou historickou pamětihodností je KOSTEL SV. ANNY. Původní stejnojmenný kostel, který se nezachoval, pocházel z r. 1362. Dnešní kostel byl postaven v barokním stylu a uvnitř se nacházejí malby s cyklu křížové cesty od Josefa Mülera., skalického malíře.  Kostel má své varhany pocházející z první poloviny 18. století, zhruba stejného stáří je křtitelnice se znakem maltézského kříže. Protože v letech 1623 až 1918 tato část patřila vsi velkopřevoru řádu maltézských rytířů, jejich znaky jsou zde vícekrát přítomny.

Okolí kostela – před hřbitovem je barokní jednopatrová fara s maltézským znakem z 2. poloviny 18. století. Před níž je sousoší svatého Jana Nepomuckého z roku 1763. Jeho součástí jsou sošky andělů. Obojí je též chráněno.

V sousedství kostela je skalický hřbitov a začíná zde prvním zastavením Naučná stezka po památkách obce Skalice u České Lípy.

 

Pomník Obětem 1. světové války je postaven v areálu kostela Svaté Anny – na bývalém, dnes již zaniklém hřbitově. Je to čtyřhranná kamenná stavba, v jejíž rozích jsou kulaté sloupky a mezi nimi jsou umístěny desky se jmény, nad nimi je (jakoby položena) kamenná vojenská ochranná přilba.

 

Pomník v podobě vertikální desky z tmavého mramoru s nápisem a československým státním znakem, jenž připomíná vynucený pobyt generála Viléma Sachera v obci, vznikl z iniciativy Kamila Javůrka, místního Klubu vojenské historie. V obci žil generál Vilém Sacher – významný člověk a hrdina druhé světové války, který kvůli nepřízni strany se z Prahy v hodnosti generála ocitl ve Skalici, kde byl nucen žít a pracovat jako pomocný dělník v českolipské Tatře a místním JZD. Posléze se podílel na vzniku Dukly Praha.

Sloup Boží muka, který je jednou ze zastávek naučné stezky Po památkách obce Skalice u České Lípy. Písemně je sloup poprvé zmiňován v soupise soch skalické farnosti roku 1835 a jeho vznik je kladen do roku 1780, jeho zakladatelem měl být Adam Grossmann, obchodník ze Skalice, který nechal sloup postavit na pozemku Sigismunda Glanze, kupce z čp. 83.

Sloup sv. Antonína Paduánského stojí u staré polní cesty, vedoucí ze střední části Skalice východně pod Skalickým vrchem do zaniklé osady U Beránka a do Častolovic. Sloup byl údajně postaven kolem roku 1772 obchodníkem Johannem Antonem Schneiderem, který tu byl podle pověsti přepaden lupiči, ale po prosbě ke sv. Antonínovi byl zachráněn.

Pamětní deska Pochodu smrti – 18. dubna 1945 začal jeden z nejdelších hladových pochodů, zasáhl i na Českolipsko. Pochod smrti z tábora Schwarzheide u Drážďan patří mezi tragédie, které výrazně poznamenaly poslední dny druhé světové války na Českolipsku, a je dokladem toho, k jak obrovským přesunům obyvatelstva na jaře 1945 docházelo. Před postupující Rudou armádou bylo dne 19. dubna 1945 vyhnáno z koncentračního tábora Schwarzheide přes 500 vězňů na pochod smrti. Skupina 220 nežidovských vězňů byla 7. května vyhnána z Varnsdorfu. Pochod smrti šel přes Nový Bor a dne 8.5. dorazil do Skalice u Č. Lípy. Zde v místní sklárně vězňové přečkali noc. Ráno 9. května byli osvobozeni. Jeden z nich zde zemřel. Jmenoval se Eugen Veuillet. Tento vězeň byl nejprve pochován vedle sklárny a přibližně po 10 dnech byl exhumován a definitivně pochován na skalickém hřbitově.

 

Další památky v obci 

Související obrázky: