Rynoltice – sakrální

KOSTEL SVATÉ BARBORY je barokní římskokatolický farní kostel. V roce 1364, kdy existuje první zmínka o Rynolticích je zřejmé, že obec měla farní kostel, a to před tímto datem. V roce 1669 byl v Rynolticích postavena na území starého hřbitova kaple (dnes kostel sv. Barbory). V roce 1701 kolem starého hřbitova postavena zeď. V letech 1745–1748 byla kaple přestavěna na barokní kostel zasvěcený rovněž sv. Barboře, a rozšířena a přistavěna byla i věž se základnou 25 metrů. Kostel byl vyzdobený v roce 1746.

Od roku 2014 je kostel přístupný pro veřejnost, je však otevřen pouze v určených hodinách. Kromě bohoslužeb se zde konají koncerty.

Na parkově upravené návsi mezi kostelem a obecním úřadem stojí zajímavá socha z roku 1735, představující z jedné strany SV. VÁCLAVA a z druhé SV. JANA NEPOMUCKÉHO. Na jejím kamenném podstavci jsou reliéfy, znázorňující vpředu zavraždění sv. Václava, po stranách sv. Kryštofa a pouť sv. Jana Nepomuckého do Staré Boleslavi a na zadní straně sv. Jana Nepomuckého ve vlnách Vltavy. Socha původně stála jinde a na dnešní místo byla přemístěna až po renovaci roku 1847.

Druhá SOCHA J. NEPOMUCKÉHO se nachází na pravé straně mostu přes Panenský potok při cestě do Janovic v Podještědí. Je o poznání lidovější a i materiál, ze kterého je vyrobena, je méně kvalitní. Dnes už z podstavce a torza textu nezjistíme ani kdo sochu postavil, ani kdy to bylo.

Po pravé straně silnice při cestě z Rynoltic se hned na začátku obce nachází KAPLIČKA V ČERNÉ
LOUŽI. Podle pískovcové tabulky vetknuté do fasády v přední stěně byla postavena v roce 1724. Na vstupním portálu je pak ještě letopočet renovace 1874.

KŘÍŽKY v obci

Související obrázky: