Rynoltice – příroda

BÍLÉ KAMENY tzv. Sloní kameny tvoří izolovanou, morfologicky výraznou skupinu skal asi 1 km severně od Jítravy na úpatí vrchu Vysoká.

Vznikly v období druhohor usazováním písku v křídové vrstvě na dně moře; v obd. třetihor byly vlivem tektonických posunů usazeniny vyzvednuty a vertikálně nakloněny. Kameny jsou bílé díky hojně obsaženému kaolinitu. R. 1964 byly vyhlášeny chráněným přírodním útvarem. Jsou vysoké až 20 m.

Svými tvary ojedinělé skály připomínají tlustokožce, a tak se jim také říká Sloní skály. Je zde několik menších puklinových dutin a jeskyněk. Na stěnách nebo při úpatí skal vznikly vyvětráváním méně odolných vrstev pískovců oválné dutiny a jeskyně, z nichž největší je asi 6 m dlouhá. V jedné ze skal je také miniaturní, přes 4 m dlouhý skalní tunel.

Vypráví se, že mladá pasačka krav z nedaleké vesnice pásla své stádo na louce poblíž těchto kamenů. Když chtěla kvečeru zahnat stádo domů, ke svému zděšení zjistila, že jí jedna kráva chybí. Celá zoufalá prohledávala křoví, hledala i v lese, ale marně. Nakonec ji spatřila na jednom z kamenů. Bůh ví, jak se tam dostala. Spatřila však malého trpaslíka s dlouhým šedivým plnovousem. Pohybem ruky jí naznačil, aby byla zticha, a tichým hlasem řekl:“ Neboj se, nic se ti nestane. Potřebujeme tvou pomoc. Vezmi si tento klíč od truhly s pokladem…Dívka vzala starobylý klíč a svírala jej nevěřícně ve své dlani. Skřítek pokračoval: „Časy se mění, lesů ubývá, celý kraj je zpustošený a lidé jsou čím dál horší. My skřítkové musíme odejít z tohoto světa. Dej na ten klíč dobrý pozor. Ten poklad je tvůj, nikdy nebudeš trpět nouzi. Možná, že se jednou vrátíme zpět…“ Dívka se zeptala: „A kde jsou tví přátelé?“ Skřítek zavelel: „Bratři, kapuce dolů! „Naráz bylo všude kolem vidět spoustu trpaslíků. Seděli na bílých kamenech a mávali pasačce na rozloučenou. Skřítek dal pokyn: “ Bratři, nasaďte si kapuce!“ Všichni skřítkové v tom okamžiku zmizeli. Z dálky byl slyšet tichý zpěv.

Pasačka se se ztracenou krávou a s klíčkem od pokladu vrátila zpět do vesnice. Ukryla klíč do vykotlané lípy. Ten tam možná zůstal dodnes.

 

HAVRAN je asi 20 m vysoký pískovcový skalní ostroh nad jižním okrajem osady Polesí. Skalní útvar ve tvaru ptačí hlavy je mírně převislý a vyčnívá nad údolí ze zalesněného návrší, kterému se dříve říkalo Hüttichův kopec (438 m n. m.). Z vrcholku ostrohu, přístupného po betonových schodech se zábradlím, je krásný výhled na malebnou osadu v údolí, obklopenou zalesněnými kopci.

Související obrázky: