Růžová – sakrální

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA – v Růžové existovala farnost již ve středověku, připomínaná k roku 1352, tehdy náležela k Děkanství Lípa (dnes Česká Lípa). Od roku 1562 byla farnost protestantská. Kostel sv. Petra a Pavla byl postaven v barokním slohu na místě starší stavby v letech 1710-1712 pod patronací majitele panství France Karla hraběte Clary Aldringen. Dne 9. října 1712 byla stavba slavnostně vysvěcena knězem Johannem Christophem Müllerem za účasti samotného majitele panství. Kostel byl obdarován cennými jedenácti obrazy apoštolů (sv. Petr a Pavel jsou vyobrazeni na jednom plátně z dílny barokního malíře z okruhu Petra Brandla. Obrazy jsou dnes zapůjčeny do děčínského zámku.

V roce 1786 byla v Růžové obnovena farnost, která byla v roce 1912 přičleněna k nově založenému děčínskému vikariátu, když dříve patřila pod Vikariát Česká Kamenice. Růžovskou farnost tvoří kromě farní obce také Kamenická Stráň a Mezná. Posledním farářem do roku 1946 byl Mons. Robert Franze.

Po 2. světové válce již nebyla zdejší fara obsazena a farnost byla spravována z Děčína. Kostel začíná pustnout a komunistický režim náboženství potírá. Již vykradený a zdevastovaný kostel vyhořel 1. srpna 1988 a na jaře 1989 byl navržen Okresním národním výborem v Děčíně k demolici, ke které nedošlo jen díky převratu v listopadu 1989.

V letech 1996-2000 byla stavba zrekonstruována a kostel mohl být znovu slavnostně vysvěcen dne 7. října 2000. Od tohoto okamžiku se v kostele konají pravidelné bohoslužby, koncerty a setkání občanů při slavnostních příležitostech.

 

Za pozornost rozhodně stojí i dvouramenné přístupové schodiště ke kostelu s terasou, opatřené sochami svatých: sv. Vojtěcha, sv. Jana Nepomuckého, sv. Josefa a Immaculaty.

Svatý Vojtěch – kamenná plastika znázorňující světce oděného v tradičním rouchu s bohatě zřasenou draperií, s mitrou na hlavě, držícího v pravé ruce hůl, o níž se opírá, je situována na koruně kamenné neomítané ohradní zdi. Socha je částečně zlacená.

Sv. Jan Nepomucký – kamenná částečně zlacená plastika znázorňující světce oděného v tradičním rouchu s bohatě zřasenou draperií, s biretem na hlavě, držícího v náruči krucifix,

Panna Marie – kamenný sloup nese čtvercový podstavec, na němž je umístěna socha Panny Marie stojící na globu ovinutém hadem, oděné ve zřasené draperii a se sepjatýma rukama

Uprostřed schodiště nalezneme pseudogotický litinový kříž, dar místního rodáka, pozdějšího ředitele Vítkovických železáren v Ostravě, Franze Kleinpetera.

Poblíž kostela se nachází volně stojící ZVONICE s dřevěným patrem, krytá šindelovou střechou. Byla postavena v 16. století. V samostatně stojící zvonici vedle kostela vyzvánění denně tři zvony: sv. Petr – požehnán při svěcení kostela v r. 2000 jako dar německých rodáků z Růžové, sv. Pavel – ulitý v roce 2004 u příležitosti 65. výročí kněžského svěcení P. Mons. Wislhelma Wirsama, sv. Barbora, který pochází z roku 1409 a byl v roce 1791 přivezen ze zrušeného kostela sv. Kateřiny na Novém městě pražském.

CÍRKEV EVANGELICKÁ – patřila k nejstarším, v roce 1862 byl vybudován evangelický hřbitov. V roce 1864 byl postaven kostel v pseudorománském slohu, vysvěcen byl na sv. Václava 28. září. V roce 1896 byla provedena přístavba pro evangelickou bohosloveckou školu. Vysvěcení nové části bylo 1. března 1896. Bohoslovecká škola skončila svoji činnost v roce 1937, kdy byl jejím ředitelem Karel Schindler. Od roku 1875 byla Růžová samostatnou evangelickou farní obcí. Patřilo pod ní 53 okolních obcí okresu Děčín.

Pískovcový Gromers Kreuz dala roku 1888 postavit Eleonora Clar z Růžové čp. 193. Při rekonstrukci kříže byl obnoven nápis: „Am Kreuz erlöste uns der Herr von Schuld. Im Kreuz lehret uns Jesus Geduld. Errichtet von Eleonora Clar aus Rosendorf.“ Došlo k ošetření litinového kříže, korpus Krista byl pozlacen. Kompletně bylo repasováno oplocení. Rekonstrukce GROMEROVA KŘÍŽE se zrealizovala v roce 2010.

Verončin SMÍRČÍ KŘÍŽ (Kamenická stráň)

Další kříže v obci

Související obrázky: