Růžová – domy

KAMENICKÁ STRÁŇ – tato obec byla založena v období středověké kolonizace někdy koncem 14. století, i když nejstarší písemná zmínka je až z r. 1614. Lidé se živili převážně zemědělstvím a prací v lese. R. 1830 si zde postavili školu, kam chodily i děti z Dolského mlýna. Po odsunu původního německého obyvatelstva po r.1945 se vesnice prakticky vylidnila. Několik usedlostí bylo zbořeno.

Většinu z nich zachránili chalupáři, kteří je udržují v původním stavu. To je důvod, proč se obec stala r. 1995 vesnickou památkovou zónou. Je zde zachován unikátní soubor německé lidové architektury – přízemní roubené chalupy s hrázděným štítem, stavení s půdním polopatrem a hrázděným štítem a patrové budovy s hrázděným patrem.

Mimořádně unikátní je České Švýcarsko bohatstvím památek lidové architektury, zejména podstávkových domů. Území je součástí rozsáhlé oblasti, v níž se prolínalo soužití dvou etnik – Čechů a Němců. Během německé kolonizace území v 13./14. stol. přicházeli do zdejší krajiny roubených domů noví osadníci z oblasti hrázděných domů. Zatímco stěny místních domů byly složeny z trámů kladených vodorovně na sebe, stěny hrázděné konstrukce osadníků byly tvořeny trámovou kostrou, vyplněnou výpletem a vymazaným směsí jílu, vápna, otrub a slámy. Prolnutím obou etnických kultur vznikl zcela nový stavební typ – podstávkový roubený dům s hrázděným patrem (Umgebinde). Při obvyklém vnitřním členění domu se hlavním vstupem vcházelo do síně, ze které byl na jedné straně vchod do roubené světnice v přízemí, z druhé strany vchod do zděného chléva a komory. Dům byl vybaven černou kuchyní s dřevohliněným dymníkem (komínem). Další úložná komora, v níž se i přespávalo, bývala situována v patře. Používaly se místní stavební suroviny, tj. dřevo, jíl, pískovec a žula, střechu pokrývaly došky či šindele. Teprve v devatenáctém století se rozšířilo používání břidlice jako střešní krytiny i jako obkladů štítů a stěn domů. Obkládání břidlicí se postupně vyvinulo v mimořádně dekorativní prvek, který dodnes dává zdejším domům neopakovatelné kouzlo.

Související obrázky: