Ratměřice – vodstvo

KAŠNA byla postavena na návsi roku 1888 a sloužila jako zdroj pitné vody pro místní obyvatele. V roce 1885 byla na prameni u cihelny postavena otevřená kamenná vodárna a odtud se voda vedla vrtanými dřevěnými rourami samospádem do kašny.

Osud kašny se začal naplňovat v roce 1937, kdy se začal stavět řádný vodovod z eternitových trubek. O rok později již byl vodovod dokončen a kašna byla napájena kovovým stojanem vedle kašny. Pro nedostatek vody, poruchovost kašny byl v roce 1942 úplně odpojen a tím užívání kašny jako zdroje pitné vody zcela zaniklo. V poválečné kolektivizaci vesnice v nastoleném socialismu upadla kašna v zapomnění. V šedesátých letech byla zavezena zeminou a načas osázena květinami. Snad i tím se zamezilo větší devastaci a částečně se tak zachovali žulové kvádry a střední ozdobný sloup. V roce 1998 se obecní zastupitelstvo rozhodlo kašnu zrestaurovat. Tím bylo vráceno obci jedinečné dílo našich předků.

STUDÁNKA SV. ANNY s léčivou vodou

Toto místo vždy bylo bohaté na vodu, je v dolině, kam stéká spodní voda z okolních svahů. Sem chodili někteří obyvatelé Ratměřic pro vodu, kterou si museli do svých chalup donášet. Je tu pramen, který se využívá už přes pět století.

Vodě z pramene se přisuzovaly léčivé účinky. Vyzdobená kaplička nad pramenem pochází z 20. let minulého století a byla vystavěna tehdejším majitelem ratměřického zámku. Po letech nezájmu se podařilo díky obci a dobrovolníků toto místo opět upravit.

Související obrázky: