Ratměřice – sakrální

Kostela sv. Havla – brzy po založení obce Ratměřice, v první čtvrtině 13. století, byl vystavěn v románském slohu kostel sv. Havla. Svatý Havel, zvaný též Gallus, byl původem z Irska, který se usadil v 6. století u Bodamského jezera na území dnešního Švýcarska.

Z původní stavby se do dnešní doby dochovaly jen části obvodového zdiva lodi a asi spodní část věže. Kolem kostela byl v té době vystavěn hřbitov. Kostel byl tehdy vystavěn na nejvyšším bodě Ratměřic z lámaného bělošedého vápence. Loď kostela je asi 9 m dlouhá, 6,5 m široká a 6 m vysoká a je kryta rovným stropem.

Během restaurátorských průzkumů v roce 2008 byly v kněžišti odhaleny gotické malby a dendrochronologický průzkum stanovil původ konstrukce krovu do roku 1406.

Před kostelem socha sv. Jana Nepomuckého.

POMNÍK OBĚTEM 1. a 2. světové války a třicetileté války

Související obrázky: