Ratměřice – muzeum

HASIČSKÁ EXPOZICE zdejšího sboru dobrovolných hasičů byla vystavěna rovněž v roce 2009 jako součást projektu „Zázemí pro činnost a prezentaci historie SDH Ratměřice“. Tento projekt byl spolufinancovám EU z programu Leader skrze místní akční skupinu. V rámci akce byla vybudována expozice hasičské a obecní historie, přestavěna garáž pro zásahové vozidlo a vznikla klubovna SDH. Expozice se nachází v přízemí budovy obecního úřadu.

Hlavní postavou muzea je sedlák Oneš, místní Jára Cimrman, který podle legendy probudil svatého Václava a popil s Janem Žižkou. Sedlák Oneš vás provede i po ratměřických naučných stezkách, při návštěvě ale nezapomeňte ani na vzácné sekvoje v zámeckých zahradách.

Sbor dobrovolných hasičů počal svou činnost 31.3. 1929 a stal se členem v té době hasičské župy votické č.45.

Související obrázky: