Přelouč – zajímavé

Plastika Týden se nachází na ulici Československé armády. Autorkou tohoto díla je sochařka a malířka Klára Klose. A její výtvor není jen na ozdobu. Kolemjdoucí se tady mohou usadit na ten den, ve kterém chtějí v Týdnu odpočívat. Užitná plastika znázorňuje totiž týden a stejně tak se i jmenuje. Sestává z lavice o pěti sedících figurách, které představují pět pracovních dnů, jež mají stejnou fazonu. Označeny jsou čísly, od jedné do pěti. Těchto pět prvních dnů je striktně pracovních. Od pondělí do čtvrtka hledí upřeně k blížícímu se konci týdne. Jenom pátek se dívá na druhou stranu, otáčí hlavu zpět, aby zhodnotil, jaký byl uplynulý pracovní týden nebo se ujistil, že už je skutečně pryč. Šestým dnem je sobota, která ale není označena číslem, nýbrž zkratkou názvu. Je tím zdůrazněna odlišnost od pracovních dnů. Nesmí chybět také neděle, která naznačuje, co by měli lidé celý den dělat nebo respektive nedělat. Figura se směje a dívá se do nebe. Leží a odpočívá. Stejně tak na této ležící lavici může spočinout kolemjdoucí.

 

Související obrázky: