Přelouč – vodstvo

HYDROELEKTRÁRNA v Přelouči se nachází na řece Labi na 114 říčním kilometru. Stavba elektrárny byla zahájena v první polovině 20. století a dokončena byla roku 1927. Do provozu byla však elektrárna uvedena až roku 1928. Součástí projektu stavby elektrárny bylo také zdymadlo a betonový most přes řeku Labe. Důvodem výstavby elektrárny byla nejen potřeba výroby elektrické energie, ale také potřeba regulace vodního toku.

Jezový most je na Labi a nad plavební komorou má pět segmentových obloukových polí o délce 12 metrů. Dále jsou na něm čtyři věže, v nichž se nacházejí mechanismy na ovládání jezů. Nejenom tyto věže a další ozdobné prvky, ale celkový vzhled mostu dává tušit snahu projektanta o vytvoření nikoliv pouze technického díla, ale též o dosažení určitého zajímavého, secesního vzhledu.

Most je široký šest metrů a vedle něho umístěné věže se střechou helmice mají šířku dva metry. Tři věže jsou na straně povodní, jedna na straně návodní. Konstrukce mostu a jezu s plavební komorou navazuje na stavbu vodní elektrárny.

Elektrárna měla čtyři Francisovy turbíny od firmy Josef Prokop & synové Pardubice. Dvě Francisovy turbíny jsou v provozu dodnes, zbylé dvě turbíny byly v roce 2003 nahrazeny turbínami Kaplanovými o výkonu 677 kW. Celkový výkon celé elektrárny je 2 340 kW.

Související obrázky: