Přelouč – sakrální

Nejvýznamnější architektonickou památkou města je farní kostel sv. Jakuba, který stojí v zákoutí na severním okraji náměstí. Nedaleko kostela se nacházelo místo, vyznačené v dlažbě chodníku, kde nechal roku 1738 páter a jezuita Koniáš pálil kacířské knihy.

Původně stál na tomto místě (v místech dnešní sakristie) malý románský kostelík, který nechali na ve 14. století přestavěn goticky z lomového kamene a cihel. V roce 1641 vyhořelo celé městečko včetně radnice, školy, fary i kostela. V roce 1646 je kostel již uváděn jako barokně přestavěný.

V roce 1782 byla postavena na západní straně objektu kostelní věž, jelikož měl kostel pouze malou zvoničku na střeše. Na věž byl osazen gotický zvon Jakub z roku 1515, který váží 886 kg. V roce 1860 byla podle návrhu architekta Schmoranze provedena regotizace kostela. Kostel spravuje Římskokatolická farnost Přelouč.

 Zvenku na jižní straně kostela lze spatřit dva zazděné kamenné náhrobky. Na jednom je neznámý rytíř ve zbroji s mečem a u pravé nohy má položenu přilbu. Na druhém menším náhrobku je zřetelnější nápis, že se jedná o dcerku faráře Karla Rubekuly z roku 1626.

Sv. Jakub zvaný též Větší nebo také Starší byl jeden ze 12 apoštolů a společníků Ježíše Krista. Zemřel mučednickou smrtí jako první z apoštolů. Byl popraven setětím roku 44 v Palestině. Ostatky sv. Jakuba velkého jsou uloženy ve španělském městě Santiago de Compastello. Svatý Jakub se pro Španěly stal něčím takovým jako pro nás svatý Václav. Poutě ke hrobu sv. Jakuba byly ve 12. století velmi rozšířené a zasvěcení tohoto kostel tudíž může dokazovat naše styky s kulturními centry na jihu a západě Evropy.

Evangelický kostel – významná novorenesanční budova byla postavena v roce 1904. Nachází se na místě starší evangelické modlitebny. Autorem projektu nového chrámu byl český architekt Rudolf Kříženecký. Evangelický kostel se stal počátkem 20. století výraznou součástí nové siluety města. Dnes zde sídlí Sbor církve českobratrské evangelické. Ke shlédnutí jsou neobyčejně krásné fasádní fresky.

V dome vedle pobýval evangelický duchovní B. Mareš. Na pamětní desce se dočtete o jeho díle.


 

Vedle kostela se nachází komplex bývalého pivovaru – Emlerův pivovar. Jeden z jeho majitelů – František Emler byl známým malířem a je ražen mezi známe přeloučské osobnosti. Pivovar byl zrušen v roce 1949.

Související obrázky: