Přelouč – náměstí

Dominantou Přelouče se na přelomu 19. – 20. století staly novorenesanční budovy na náměstí T. G. Masaryka – základní škola (1880-81) a budova Záložny (1899-1901). Dále na náměstí najdete – morový sloup se sochou J. Nepomuckého, pomník T.G.M., domy s podloubím, další školu pro žáky 1.stupně. Poblíž náměstí kostel sv. Jakuba (viz. sekce sakrální)

Budova Občanské záložny je nejvýraznější památkou města. Jedná se o budovu vystavěnou pro již neexistující stejnojmennou finanční instituci, a především pro obyvatelé města. Do soutěže vypsané v r. 1894 se přihlásilo několik architektů. Zvítězil projekt Rudolfa Kříženeckého (1861-1939) z Prahy. Výstavba probíhala v letech 1899–1901. Budova kombinuje neorenesanční a neobarokní tvarosloví. Na hlavním průčelí nás zaujme dvojice zdobených sloupů, které nesou balkon. Druhý se nachází na 37 metrů vysoké věži. Největší ozdobou této části objektu je figurální zdobený vlys zobrazující alegorie senoseče, vinobraní, hospodářství, práce v zahradě a múzy. Na severním křídle hlavního průčelí se nachází oválná kartuše s vyobrazením významných osobností českých dějin.

V parku za Záložnou se nachází socha Jana Dítěte, zakladatele těchto sadů

Od roku 1704 stojí na náměstí vysoký morový sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého. Sv. Jan Nepomucký byl generální vikář pražského arcibiskupa, mučedník katolické církve a také jeden z českých zemských patronů. Datum jeho narození není přesně známo, ale úmrtí ano. Stalo se tak 20. března 1393.Johánek pocházel z trhové vsi Pomuk, dnešního Nepomuku, městečka v jihozápadních Čechách, které v té době spadalo pod nedaleký cisterciácký klášter.

  

Škola má velmi bohatou a dlouhodobou tradici. Již v roce 1860 město zřídilo tzv. hlavní školu. Budova však záhy nestačila prostorově, a proto vznikla na tehdejší dobu velkolepá myšlenka vybudovat novou budovu. Čtyři domy musely v roce 1880 ustoupit plánované stavbě, jejíž konečné provedení dalo městu Přelouč zcela nový ráz. Poloha budovy, které se také říká stará škola, je velmi dobrá. Stojí vlastně sama na severní straně náměstí a její délka činí 72 m. Nejvyšší bod vížky nad třípatrovým středem měří 42 m. Nad portálem se zvedají sochy Jana Amose Komenského a Tomáše Štítného ze Štítného. Celkem tři vchody zdobí i dnes už neplatící nápisy: Chlapecká škola, Dívčí škola a RadniceOtevření školní budovy proběhlo v roce 1882. Po různých úpravách slouží původní budova, ve které je umístěno ředitelství školy, především žákům 2. stupně.

  

Ti mladší, tj. žáci 1. stupně, mají své zázemí v sousedství rovněž na náměstí, ovšem na jeho západní straně. Vzhledem k nutnosti potřeby tříd, kdy se žáci a učitelé pohybovali v provizoriích doslova po celém městě, přistoupili zastupitelé města k razantnímu řešení: zrekonstruovat stávající budovu a přistavět nové prostory pro výuku včetně tělocvičny a odborných pracoven. Po zhruba dvou letech byla stavba dokončena a od školního roku 1998/99 mají všichni, kteří do školy na náměstí chodí, velice solidní podmínky pro svoji činnost.

 

Masarykovo náměstí se pyšní jednou meteorologickou raritou – dobovým barografem. Přístroj z dob Rakousko-Uherska byl dlouhá léta mimo provoz, technickou památku ale město nechalo opravit a teď zase slouží místním lidem i turistům. Novopečený správce meteorologické stanice, nařizuje válec, který pohání barograf zapisující tlak na váleček papíru. Barograf tiká, to znamená, že pracuje, je vidět, jak měří tlak – zde je další historický přístroj, jedná se o tzv. Lambrechtův tlakoměr. Je to přístroj vyrobený krátce před první světovou válkou. Stařičké meteorologické stanici je více než 100 let a tady v Polabí je spíše raritou. Byla to běžná věc zejména v lázeňských městech a také v sudetoněmeckých oblastech. Meteorologické sloupky vznikaly v 19. století po celé Evropě. Byla to tak trochu móda. Tady v Přelouči se o jeho vznik zasadil místní okrašlovací spolek, a to v roce 1914. Meteorologický sloupek byl nefunkční zhruba 40 let a klíčky od něj se mezitím ztratily. Opraváři tak museli použít sílu. Do obnovy sloupku se zapojili nejen truhláři, ale i specialisté na staré meteorologické přístroje. Dodnes se dochovaly jen dva. Jeden v Králíkách a druhý právě na Masarykově náměstí v Přelouči.

Na Masarykové náměstí před městským úřadem je pamětní v podloubí a se dozvíte, že zde žil historik Ledr.

Posuneme-li se o pár kroku dál uvidíme desku Ladislava Quise. Ta se nachází mezi vlajkovými stožáry. Ladislav Quis byl právník, český spisovatel básník a překladatel. Byl členem skupiny Ruchovcu.

V roce 2010 se zrestaurovaná socha sv. Václava vrací zpět na zrekonstruované Václavské náměstí. Zde bylo její původní místo. Vysvěcena byla r. 1873. Sochu českého patrona ze světlého pískovce vyrobil v roce 1860 pražský sochař František Hergessel.

Perštýnské náměstí


 

Související obrázky: