Postupice – náměstí

NÁMĚSTÍ SV. ČECHA

Hlavní pamětihodností je kostel sv. MARTINA, jehož nejstarší část pochází z doby okolo roku 1250, stojí na jižní straně náměstí Svatopluka Čecha obklopen bývalým farním hřbitovem. Z původní gotické stavby se zachoval pouze presbytář, jehož východní okno má dodnes gotickou kružbu. V roce 1718 provedl tehdejší patron kostela hrabě František Adam z Trauttmansdorffu barokní úpravy lodi a věže kostela.

Ve věži se dnes nachází pouze jeden zvon, lidově nazývaný sv. Kateřina, i když podle nápisu by se měl spíše jmenovat sv. Vít: „Ke cti a chvále Bohu i také všem svatým apoštolům svatému Vítu jest dělán zvon“. Vnitřek kostela zdobí tři barokní oltáře z doby přestavby kostela. Na hlavním oltáři je umístěn obraz sv. Martina dělícího se s žebrákem o vlastní plášť. Na levé straně chrámové lodi u vítězného oblouku se nachází oltář Panny Marie chovající Ježíška na klíně. Velký kříž s postavou ukřižovaného Krista na pravé straně vítězného oblouku daroval v roce 1807 Tomáš Málek z Prahy.

NÁMĚSTÍ JIŘÍHO FRANKA

Související obrázky: