Pňovany – zajímavé

PŇOVANSKÝ MOST je železniční most přes přehradu Hracholusky na železniční trati z Pňovan do Bezdružic. Dnes je 3. nejvyšší most v ČR.

Vznikl na základě zemského zákona o podpoře výstavby drah z roku 1892. První návrh mostu z roku 1894 počítal s vybudováním pilířů z ocelové konstrukce, ale nebyl schválen, takže současná podoba mostu vychází z druhého návrhu z roku 1897. Tvoří ho dva zděné mostní pilíře nad přehradou o výšce 44 metrů (včetně základů) a dva zemní pilíře na každé straně mostu. Nad nimi jsou tři ocelová pole, z nichž každé je 55 metrů dlouhé. Most doplňují dva kamenné oblouky. Celková délka mostu je 210 metrů a spočtená váha ocelové konstrukce je 461 144 kg.

Koncem července 2018 začala rozsáhlá rekonstrukce mostu. 1. července 2018 došlo k symbolickému rozloučení se se starým mostem projetím po něm parní lokomotivou. Rekonstrukce mostu se týká výměny tří hlavních ocelových polí, zesílení spodní stavby injektážemi a je i dobudována lávka pro pěší a cyklisty. Pro výměnu ocelových polí byla použita unikátní metoda nasunutí nového pole na původní most, spojení a otočení kolem vodorovné osy.

Čili bylo nutno spojit starou a novou konstrukci tří příhradových polí o 180°, jako když obrátíte rybu na rožni břichem vzhůru, to už je pořádná technická frajeřina.

Po pečlivých propočtech a testech se spustila rekonstrukce mostu. Podél montážní plošiny byla postavená podélná výsuvná dráha, po které byla v reverzní poloze (takzvanou mostovkou směrem k zemi) vysunuta konstrukce prvního ocelového pole. Výsun probíhal i přes starou ocelovou konstrukci, která musela být vyztužena jak pro přejezd nové konstrukce, tak pro následující manipulaci. Spojené staré a nové části konstrukce se pomocí malých hydraulických lisů přetočily o 180°do finální podoby. Bylo to vůbec poprvé, co se takový postup použil.

Oprava byla dokončena v dubnu 2019 a 27. dubna 2019 proběhla úspěšná zátěžová zkouška pomocí tří lokomotiv řady T 679.1 zvanými Sergej. Provoz na trati byl obnoven v podvečer 30. dubna 2019. Vznikla zde i lávka pro pěší a cyklisty.

 

Související obrázky: