Pernink – sakrální

Na místě dnešního kostela NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE uprostřed obce původně stávala starší celodřevěná stavba kostela, zasvěceného sv. Anně z doby kolem roku 1537. Bohužel v okolí pracovalo mnoho hamrů na drcení rudy, které vydávali mnoho hluku a rušili bohoslužby. Díky tomu zdejší občané zabednili neprodyšně vchod kostela a do kostela se lezlo malým otvorem v zadní části kostela. Když mělo dojít na vysvěcení kostela, tak mecenáš kostela hrabě Šlik se do tohoto otvoru nedokázal dostat, a tak byl kostel vysvěcen bez jeho přítomnosti.V roce 1709 však bylo konstatováno, že budovu nelze dále udržovat v příznivém stavu, a proto bylo přikročeno k její demolici. Výstavba nového zděného barokního kostela Nejsvětější Trojice v alpském slohu započala v červnu roku 1714. Slavnostní vysvěcení kostela poté proběhlo v prosinci roku 1716.

Jednolodní obdélný barokní kostel bez výrazných slohových znaků, krytý sedlovou střechou s odsazeným, trojboce uzavřeným presbytářem, krytým valbovou střechou. Před západním průčelím stojí představěná hranolová věž s jehlancovou střechou a na severní straně kostela je připojena sakristie. Vnější stěny kostela jsou členěny rámci v omítce.

SOCHA SALVATORA MUNDI byla vytvořena někdy v průběhu 2. poloviny 19. století. Socha ztvárňuje vítězného Krista stojícího na zeměkouli. Celá tato socha pak stojí na litinovém soklu a pod ní se nachází žulový stupeň.

Dr. Johann Alois RENNER se narodil 21. června roku 1784 v Perninku, za svůj život se stal duchovním a kanovníkem v chrámu sv. Víta v Praze. Během života pak založil nadaci s roční platbou 3 400 zlatých na studenty z Perninku a Krušnohoří. Nakonec Perninku odkázal svoji knihovnu, která čítala 2 000 svazků. Zemřel dne 13. března 1854. Právě z vděčnosti nechali zdejší občané vystavět bustu tomuto muži. Po konci 2. světové války a odsunu německého obyvatelstva přestala ale busta být udržována, a nakonec v průběhu 2. poloviny 20. století byla busta zničena a zachoval se jen podstavec. Tento podstavec byl na počátku 21. století zrekonstruován, ale i v době mé návštěvy byl stále bez busty.

Související obrázky: