Pernink – příroda

Na tomto místě nechali vybudovat bratři Carl a Adalbert Meinlové vedle své továrny LESOPARK, který nesl od té doby jméno Meinlův park. Carl Meinl byl císařem jmenován za zásluhy a jeho bratr Adalbert byl dlouholetý starosta a čestný občan Perninku, ale také štědrým mecenášem obce. Samotný park byl založen v roce 1806, který se postupně budoval a vylepšoval celé 19. století. Na konci 19. století skrz tento lesopark vedly tři cesty na vlakové nádraží, také byl park zdoben altánky, vodotrysky, dokonce i vyhlídkovou věží a sochami, mezi které patří také tato socha Ježíše Krista. Tato socha byla vztyčena jako pocta Carlu Meinlovi nad radnicí v tomto lesoparku, také na podstavci sochy je zmíněno jeho jméno spolu s datem narození a smrti. Do roku 1945 se o tento lesopark staral Perninkský okrášlovací spolek. Bohužel po konci 2. světové války byl celý tento park postupně devastován a ničen až úplně zanikl. Na počátku 21. století začala probíhat postupná revitalizace tohoto parku ve spolupráci Lesů ČR, s. p. a obce Pernink. V této době byla také rekonstruována tato socha s jejím okolím, která vytrvala jako jediná do současnosti. Obnovy se dočkala i nejzajímavější část lesoparku, takzvaný šnekový kopec.

V areálu lesoparku se nachází několik zajímavých lokalit, které byly obnoveny jako součást 2. etapy revitalizace parku. Mezi ně patří přístupová cesta vedoucí k místnímu pomníku. Záměrem bylo vytvoření lesní křížové cesty se 13 zastaveními v podobě javorů klen, které jsou typické pro Krušnohoří – odolné stromy, které se na podzim červeně barví a dosahují úctyhodné výšky.

Podle dobových fotografií nově postavený altán je zbudován na malé vyvýšenině, kopeček je osázený půdopokryvnými dřevinami. Mezi nejzajímavější zaniklé lokality lesoparku bezesporu patřil „šnekový kopec“. Vznikl po vzoru podobné zahradnické zajímavosti, která se dochovala v UNESCO chráněné kroměřížské Květné zahradě. Prostor kolem kopce byl uvolněn od náletových dřevin, kolem cest jsou vysázeny solitérní stromy. Kopec, který vznikne obnovením původní konfigurace okolního terénu, je osázen barvínkem. Součástí projektu je také obnova odpočívadla doplněného pramínkem.


JILM v Perninku je památný strom. Nízký solitérní stromek jilm horský (Ulmus glabra) roste ve veřejném parku, v bývalé církevní zahradě, u silnice do Horní Blatné. Jedná se o převislou formu jilmu, který má vzhled větší bonsaje. Díky této formě a početným boulím na kmeni vyvolává dojem velmi starého stromu. Nízký kmen má měřený obvod 137 cm. Deštníkovitá koruna tvořená dvěma silnými a pokroucenými větvemi sahá do výšky 3,5 m (měření 2014). Strom je nejmenším památným stromem Karlovarského kraje. Strom je chráněn od roku 2008 jako esteticky zajímavý strom s významným habitem a jako součást kulturní památky.

VETEŠNÍKŮV JASAN v Perninku je památný strom v krušnohorské obci Pernink. Dominantní jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) roste ve středu obce v rohu zahrady před čp. 205. Strom byl pojmenován podle vlastníka pozemku Ladislava Vetešníka.

Nápadný kostrbatý kmen má měřený obvod 371 cm, koruna stromu dosahuje výšky 24 m (měření 2014). Strom je chráněn od roku 2011 jako esteticky a historicky významný strom a jako hraniční strom.

Související obrázky: