Příspěvky

Cvikov – zajímavé

V jednom z lomů na úpatí Zeleného vrchu vybudoval v roce 1920 cvikovský ochotnický spolek malebné LESNÍ DIVADLO, na jehož jevišti stály dokonce dva dřevěné domky. Dnes zde však zůstala už jen vytesaná místnost s okénkem a v protější stěně krátká chodba s výklenkem. Na nízkém svahu kolem lomu jsou dosud patrné zbytky hlediště. Od […]

Divišov – domy

Divišov – obec

Obec DIVIŠOV leží mezi městy Benešov a Vlašim, jako bývalé poddanské město. Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse. V městysu žije 1 600 obyvatel. Správní území městyse Divišov se rozkládá na sedmi katastrálních územích. Ve správním území leží tyto místní části: Dalovy, Křešice, Lbosín – a návsi zvonička, rozhledna Špulka, Měchnov – […]

Divišov – rozhledna

Rozhledna ŠPULKA, která se nachází ve správním území Divišova a to konkrétně v katastru obce Lbosín na vrcholu Březák. Základní informace: první myšlenky postavit v území rozhlednu září 2009, výstavba rozhledny v letech 2013 -2014, základní kámen položen 27.4.2013, rozhledna slavnostně otevřena 26.4.2014, nadmořská výška 532 m. n m., maximální výška rozhledny 37,6 m (46,4 […]

Divišov – sakrální

Divišovský KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE, který byl poprvé v literatuře uveden v roce 1350, byl původně klasickou gotickou stavbou inspirovanou tehdejší španělskou architekturou. V roce 1742 vyhořel a požárem byly zničeny dokonce i kostelní zvony. Tři roky po tomto městští konšelé kostel, ve kterém se nachází kostelní rodinná hrobka rodu Šternberků, přestavěli v pozdně barokním stylu […]

Dobrná – rozhledna

Obec Dobrná je rozdělena do tří částí – Dobrná, Folge a Brložec. První zmínka o obci je datována z roku 1467. Dnešní název Dobrná byl převzat z německého Dobern či později Hochdobern , původ tohoto jména není znám ,existuje spousta teorií – pravděpodobně jmény vyjadřuje osídlení na vrchu, pod prameny. Nedaleko obce Dobrná se nachází rozhledna Sokolí vrch, […]

Dolní Cerekev – domy

V roce 1887 byl zahájen provoz NA TRATI Jihlava- Veselí nad Lužnicí. Původně měla být v Cerekvi hlavní zastávka, která je dnes v Kostelci, ale kvůli odporu místních sedláků zde byla zřízena pouze osobní zastávka. Později (v roce 1915) k ní přibyla i zastávka nákladní a skladiště. [ngg src=“galleries“ ids=“131″ display=“basic_thumbnail“]

Dolní Cerekev – muzeum

MUZEUM se nachází v rodném domě hudebního skladatele Karla Pádivého. Vznikla v roce 2012 v rámci projektu Regionem Renesance. V expozici jsou ukázány doklady z historie městyse Dolní Cerekve, jeho obyvatel a dalších historických informací o městysu, součástí expozice je prezentace života čtyř rodáků z městysu, jsou to Antonín Ptáček, František Prášil, Karel Pádivý a Blahoslav Smíšovský. [ngg src=“galleries“ ids=“129″ display=“basic_thumbnail“] Karel Pádivý […]

Dolní Cerekev – obec

Městys DOLNÍ CEREKEV (dříve také Dolní Cerekvice), rozkládající se po obou stranách historické česko-moravské zemské hranice se nachází v okrese Jihlava. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 1217 obyvatel. Dolní Cerekev byla pravděpodobně založena biskupem Pelhřimem v roce 1224. Zpočátku se jí říkalo Německá Cerekev, kvůli německým osadníkům. V roce1451 získal obec Václav Leskovec z Leskovce, člen významného jihočeského rodu. Právě za Leskovců zde byla vybudována tvrz (první zmínka z […]

Dolní Cerekev – příroda

KONÍŘOVA SKÁLA má po počínající jámové těžbě na dně malé jezírko s bohatým životem. [ngg src=“galleries“ ids=“126″ display=“basic_thumbnail“]