Příspěvky

Ctiboř-Hrádek- sakrální

Obec CTIBOŘ se nachází asi 3 km severně od města Vlašim. Žije zde 144 obyvatel. Součástí obce je i vesnice Hrádek, celá obec leží na katastrálním území Ctiboř. HRÁDEK je hlavním mariánským poutním místem Podblanicka. Poutní ruch je spjatý s uctíváním omilostněné gotické sochy Panny Marie Hrádecké sedící na trůnu a držící v náručí Ježíška. Soška z […]

Cvikov – domy

ŽELEZNIČNÍ TRAŤ Svor – Jablonné v Podještědí je bývalá železniční trať na severu České republiky o délce 17,1 km. Trať byla vybudována Českou severní dráhou po dvou etapách. Úsek ze Svoru do Cvikova o délce 4,5 km byl zprovozněn 1. září 1886. Úsek ze Cvikova do Jablonného v Podještědí byl zprovozněn 7. října 1905. Na […]

Cvikov – hospodářství

AJETO je sklárna se sídlem v Lindavě dnes patřící sklárně Lasvit. Sklárnu založili v roce 1994 Petr Novotný, Robert Fafala a Bořek Šípek. Součástí sklárny je sklářská huť v Lindavě i galerie a muzeum (se sklářskou pecí) v Novém Boru. V roce 2014 získala firma titul Firma roku. Od roku 2017 je plně v rukou […]

Cvikov – hrady

MILŠTEJN, souborný název pro skalní masív (535 m) a zbytky zříceniny středověkého hradu, nacházející se 3,5 km na sever od Cvikova. Hrad Milštejn, psaný také Mühlstein= Mlýnský kámen (nazvaný podle zdejší, ještě starší výroby mlýnských kamenů) připomínaný již ve 14. století, byl kralevicem Karlem určen jako strážiště zemské cesty s posádkou šestnácti zbrojnošů. Ti měli […]

Cvikov – náměstí

NÁMĚSTÍ OSVOBOZENÍ od starých dob se notně změnilo, uprostřed na místě parčíku ubyla budova panského domu a byla zbořena i celá jedna strana náměstí i s hotelem Zlatý lev. Ze staré radnice je dnes restaurace s lidovým názvem U rafiček podle hodin, ze staré školy je zase městský úřad. Náměstí dominuje kamenná radnice z roku […]

Cvikov – obec

CVIKOV je malé město, které leží v podhůří Lužických hor po obou stranách Boberského potoka. První zmínka o Cvikovu je z roku 1352 v písemnosti o cvikovském farním kostele sv. Alžběty a v roce 1391 byla obec povýšena na město. Původní osada byla založena na staré obchodní cestě, která vedla z vnitrozemí Čech přes Českou […]

Cvikov – příroda

LÍPA A DUB ul. Palackého Díky své výjimečnosti patří tyto stromy mezi chráněné památné stromy České republiky.

Cvikov – reliéf

Bedřichovský viklan je nedokonale vyvinutý viklan ve tvaru kovadliny (šířka 4,2 m, délka 4 m a výška 2 m). Od základny je oddělen tenkou puklinou a plocha, kterou se jí dotýká, není větší než 0,3 m. Jméno dostal podle toho, že kopec Bouřný (na protější straně silnice) bývá někdy údajně uváděn jako Bedřichovský vrch podle zaniklé […]

Cvikov – sakrální

KOSTEL SV. ALŽBĚTY, trojlodní, původně gotický ze 14. století, goticko-renesančně přestavěný v letech 1553–1558 italským stavitelem Benedettem Fervim. Věží byl opatřen r. 1580, znovu upraven a barokizován r. 1726 a restaurován r. 1868. Uvnitř je pozdně gotický Kristův hrob z r. 1567 zhotovený M. Heuffnerem, na svorníku žebrové klenby je Berkovský znak, oltář sv. Jana […]

Cvikov – vodstvo

Vodní nádrž NADĚJE leží v hlubokém zalesněném údolí Lužických hor u osady Naděje. Samotná přehrada byla postavena podle projektu A. Niklase z Teplic v letech 1937-1938 a sloužila jako akumulační nádrž pro pohon mlýna a pily v blízké osadě Hamr. Zprvu sloužila jako zásobárna vody pro pohon Hamerského mlýna (nachází se zhruba 300 metrů od […]