Příspěvky

Chotěboř -osobnosti

IGNÁT HERRMANN se narodil 12. srpna 1854 v Horním Mlýně u Chotěboře, kde byl jeho otec mlynářem. Bohužel mlýn v roce 1982 vyhořel, a tak jedinou vzpomínkou na slavného rodáka zůstává socha, která pochází od spisovatelova synovce K. Opatrného Rodina pozdějšího spisovatele byla velmi chudá a Herrmann na své dětství nikdy v dobrém nevzpomínal. Rodina […]

Chřibská – domy

MLÝN NA KOŘENÍ– objekt bývalého mlýna na koření z roku 1884 s původním zařízením. V obci Chřibská se dodnes zachovalo vybavení mlýna na koření. Mlýn stojí v Chřibské již od roku 1884 a byl provozován až do 70. let 20. století. Byl vyhlášen technickou památkou. Informační středisko SAULA se nachází v „domečku“ při silnici v […]

Chřibská – muzeum

5. prosince roku 1761 se narodil v Chřibské někdejší světový vědec TADEÁŠ HAENKE (celým jménem Thaddäus Peregrinus Xaverius Haenke). Později obdržel celou řadu dalších přízvisek – např. Český Humboldt pro jeho ohromný vědecký a objevitelský přínos světového vědce – botanika, nebo Don Tadeo či také Tata Heanke od jihoamerických indiánů, kteří jej uznávali jako filantropa, […]

Chřibská – náměstí

V západní části náměstí stojí malá osmiboká KAŠNA z 1. poloviny 19. století a do doby vybudování městského vodovodu byla zdrojem pitné vody zdejších obyvatel. Střed kašny tvoří osmiboký žulový sloup, z kterého tryská voda. Plochá hlavice jako by byla stvořená k osazení nějaké ozdoby, ale podle dochovaných údajů kromě květin nikdy na vrcholku nic nestálo. Snad právě […]

Chřibská – obec

CHŘIBSKÁ je město v Lužických horách, ve Šluknovském výběžku, na okraji Národního parku České Švýcarsko. Rozkládá se podél říčky Chřibské Kamenice v délce téměř 5 kilometrů. Má 1 470 obyvatel. Německý název obce Kreibitz je původu slovanského a vznikl ze slova Krzywycza, vyjadřujícího klikatící se potok. Současný název Chřibská vytvořil František Palacký, který vycházel ze staročeského slova chřib (pahorek). […]

Chřibská – příroda

Krásné Pole je část města Chřibská . Nachází se asi 2,5 km na jihovýchod od Chřibské. Asi 450 m od křižovatky roste po levé straně silnice do Kytlic SCHABESTIELOVA LÍPA, která byla v roce 2000 prohlášena za památný strom. Asi 150-200 let stará lípa srdčitá je 14 metrů vysoká a obvod kmene má přes 5 metrů. LOUKA U BRODSKÝCH […]

Chřibská – reliéf

HRBOLEC (Piklštejn) je čedičová skála a stojí u lesní cesty do Chřibské. Na vrcholu je kolmo postaven jeden kámen (viklan) připomínající chocholu dragouna. Viklan zde zůstal přirozeně – okolní skála se rozpadla a středový kámen zůstal zachován. Dnes je již skála zcela zarostlá lesem, ale dříve svým nápadným tvarem upoutávala pozornost a byla označována jako […]

Chřibská – sakrální

KOSTEL SV. JIŘÍ původně dřevěný, v roce 1596 přestavěn na kamenný. Další stavební úpravy proběhly v letech 1649, 1670 a 1901, kdy byl přestavěn do gotického slohu. Kostel tvoři síňové trojlodí s třístrannou kruchtou. Zařízení je zčásti barokní a zčásti rokokové. Věž je třípatrová s cibulovitou bání a dvěma zvony z let 1460 a 1598. Novější […]

Chřibská – vodstvo

STUDÁNKA NA POTOKÁCH se nachází v Národním parku České Švýcarsko. Vyvěrá ve svahu pod pískovcovými skalami naproti místnímu domovu důchodců. Jde o stavbičku typickou pro skalní oblast Českého Švýcarska. Kdy vznikla není známo. Skauti tábořící na nedaleké louce, pro které byla studánka zdrojem vody, nad ní vybudovali dřevěnou stříšku ozdobenou stylizovanou skautskou lilií. Jelikož stříška […]

Chřibská – zajímavé

Dvouobloukový AKVADUKT je nejzachovalejší součástí důmyslného technického díla – někdejšího náhonu tkalcovny Floriana Hübela v Dolní Chřibské. Toto dílo, vybudované v roce 1886, přivádělo do továrny vodu Chřibské Kamenice. Ta byla u Dolní Chřibské přehrazena, náhon vedl vodu pod skalami, poté tunelem a dvouobloukovým mostem překonával koryto říčky, pak následoval druhý skalní tunel a konečně vlastní továrna. […]