Příspěvky

Žandov – sakrální

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE je poprvé doložen již v roce 1341. Jedná se o ranně barokní stavbu ze dvou stavebních období – baroka a rokoka. K presbytáři, který pochází z konce 17. století, byla v roce 1775 přistavěna pozdně barokní plochostropá loď, kazatelna pochází z doby rokoka. Kopule věže vyhořela během opravy v roce 1975. Následné […]

Žďár nad Metují – reliéf

Přírodní rezervace OSTAŠ byla vyhlášena v roce 1956 na rozloze 29,5 ha k ochraně vrcholové části stolové hory Ostaš (700 m). Předmětem ochrany je zejména zajímavá geologická a geomorfologická stavba území. Jméno Ostaš pochází od křestního jména Eustachius neboli Eustach, staročesky Ostach či Ostaš. Svatý Eustach byl patronem lovců a patrně míval v těchto končinách kapličku či obrázek. Polickým zlomem […]

Ždírec nad Doubravou – obec

ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, obec na úpatí Žďárských vrchů a Železných hor, ležící na Liběcké stezce a historické křižovatce zemských cest v nadmořské výšce 555 m.n.m. Ždírec nad Doubravou má 3100 obyvatel. Součástí města Ždírec nad Doubravou jsou místní části Nové Ransko, Horní Studenec, Nový Studenec, Údavy, Kohoutov, Benátky a Stružinec. První písemná zmínka o obci […]

Žižkovo Pole – obec

ŽIŽKOVO POLE malá obec, ležící východním směrem od Havlíčkova Brodu a severně od Přibyslavi. Obec se původně jmenovala Šenfeld (Krásné Pole) a v červnu 1919 dal řídící učitel Jindřich Bačovský podnět k přejmenování na Žižkovo Pole. Tento název byl výnosem ministerstva vnitra 10. prosince 1921 přijat Jméno obce je spojeno s významnou osobností české historie […]

Žižkovo Pole – sakrální

ŽIŽKOVA MOHYLA se nachází jižně od obce u silnice do Přibyslavi. Podle tradice poblíž tohoto místa 11. října 1424 zemřel v náručí Michala Koudele z Žitenic Jan Žižka. Na místě Žižkova úmrtí dle pověsti vyrostl bezový keř. Pozemek pro 10 m vysokou mohylu zakoupil v roce 1862 Julius Grégr a věnoval jej pražské jednotě Sokol. […]