Příspěvky

Žižkovo Pole – obec

ŽIŽKOVO POLE malá obec, ležící východním směrem od Havlíčkova Brodu a severně od Přibyslavi. Obec se původně jmenovala Šenfeld (Krásné Pole) a v červnu 1919 dal řídící učitel Jindřich Bačovský podnět k přejmenování na Žižkovo Pole. Tento název byl výnosem ministerstva vnitra 10. prosince 1921 přijat Jméno obce je spojeno s významnou osobností české historie […]

Žižkovo Pole – sakrální

ŽIŽKOVA MOHYLA se nachází jižně od obce u silnice do Přibyslavi. Podle tradice poblíž tohoto místa 11. října 1424 zemřel v náručí Michala Koudele z Žitenic Jan Žižka. Na místě Žižkova úmrtí dle pověsti vyrostl bezový keř. Pozemek pro 10 m vysokou mohylu zakoupil v roce 1862 Julius Grégr a věnoval jej pražské jednotě Sokol. […]