Příspěvky

Votice – zámek

 NOVÝ ZÁMEK, také zvaný „panský dům“, má čp. 2. Toto stavení bylo původně měšťanským domem Víta Paseckého, votického purkmistra v roce 1614. K domu patříval slušný statek s mnoha pozemky a dvěma rybníky. Když Pasecký uprchl před náboženským pronásledováním z města, zabral roku 1625 Sezima z Vrtby dům i statek a postoupil jej svému regentu […]

Vyšehořovice – domy

Pozdně secesní budova školy byla postavená v letech 1912-13 z iniciativy místního učitele Josefa Sulíka, autora Čítanky pro školy obecné. V současnosti slouží jako MATEŘSKÁ ŠKOLA. V parčíku před ní KAMENNÝ KŘÍŽ na pseudogotickém osmibokém soklu 19. stol.   LÍPA SVOBODY (přesazená sem spolu s pamětním kamenem – původně zasazena v roce 1919 ve školním parku).   KÁMEN REPUBLIKY památník od […]

Vyšehořovice – obec

Obec VYŠEHOŘOVICE se nachází při potoce Výmola Vyšehořovice jsou dnes samostatnou obcí, jejíž součástí je obec Kozovazy a místní část Župava. žije zde 640 stálých obyvatel. Název obce znamená pravděpodobně „ves Vyšehořoviců“, tj. lidí Vyšehořových. Nelze vyloučit ani možnost, že název Vyšehořovice vznikl z názvu polohy „vyšehořie“ a že označovalo její obyvatele, tj. Vyšehořany. První písemná zmínka o obci pochází z roku […]

Vyšehořovice – sakrální

Nejstarší dochovanou stavbou ve Vyšehořovicích je zřícenina románsko-gotického KOSTELA SV. MARTINA. Byl založen vyšehradskou kapitulou na počátku 14. století, v období vrcholné gotiky pak prošel přestavbami. Kostel vyhořel společně s kamennou zvonicí r. 1677 a i původní románsko-gotický kostel sv. Martina a zanikl. Teprve v r. 1761 byla zdejší farnost opětovně obnovena z nadace majitelky černokosteleckého panství, kněžny Marie Terezie Savojské. Následovalo poboření […]

Žadndov – domy

V obci stojí DŮM ČP. 6 – chalupa rodiny herce Vladimíra Menšíka. Část vybavení Olga Menšíková věnovala Vlastivědnému muzea v České Lípě, kde byla vytvořena expozice nazvaná Na chalupě u Vladimíra Menšíka. Skutečná někdejší hercova chalupa u řeky Ploučnice stále ještě stojí. Menšíkovým patřila od poloviny šedesátých let a herec někdy jezdíval přímo z letního sídla natáčet. To […]

Žandov – náměstí

Dům KORUNA (dnes RADNICE) na severní straně náměstí se snad již od dob založení náměstí – tržiště (někdy po polovině 14. století) nacházel poplužní dvůr, jehož součástí byl i panský dům. Když v roce 1708 koupila statek Žandov Anna Marie Františka Toskánská, princezna toskánská a dcera vévody sasko lauenburského, spojila ho s horno polickým panstvím. […]

Žandov – obec

Město ŽANDOV se nachází v CHKO České středohoří na pravém břehu řeky Ploučnice. První písemná zmínka o Žandově je z roku 1228 a jejími majiteli byli páni ze Žandova. Kolem poloviny 14. století stával v obci poplužní dvůr s panským domem. V 15. století byl Žandov povýšen na městečko a jeho majiteli byli Vartenberkové. V 16. století je majitelem […]

Žandov – sakrální

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE je poprvé doložen již v roce 1341. Jedná se o ranně barokní stavbu ze dvou stavebních období – baroka a rokoka. K presbytáři, který pochází z konce 17. století, byla v roce 1775 přistavěna pozdně barokní plochostropá loď, kazatelna pochází z doby rokoka. Kopule věže vyhořela během opravy v roce 1975. Následné […]

Žďár nad Metují – reliéf

Přírodní rezervace OSTAŠ byla vyhlášena v roce 1956 na rozloze 29,5 ha k ochraně vrcholové části stolové hory Ostaš (700 m). Předmětem ochrany je zejména zajímavá geologická a geomorfologická stavba území. Jméno Ostaš pochází od křestního jména Eustachius neboli Eustach, staročesky Ostach či Ostaš. Svatý Eustach byl patronem lovců a patrně míval v těchto končinách kapličku či obrázek. Polickým zlomem […]

Ždírec nad Doubravou – obec

ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, obec na úpatí Žďárských vrchů a Železných hor, ležící na Liběcké stezce a historické křižovatce zemských cest v nadmořské výšce 555 m.n.m. Ždírec nad Doubravou má 3100 obyvatel. Součástí města Ždírec nad Doubravou jsou místní části Nové Ransko, Horní Studenec, Nový Studenec, Údavy, Kohoutov, Benátky a Stružinec. První písemná zmínka o obci […]