Příspěvky

Vlašim – zámek

ZÁMEK – původní hrad byl založen na ostrohu nad řekou Blanicí kolem roku 1300 spolu s tržní osadou. Z hradu se dochovala jen mnohokrát přestavovaná severovýchodní věž. Hrad nejspíše chránil kupeckou stezku, jež vedla z Jihlavy přes Želiv do Prahy. Postaven byl zřejmě někdy na počátku čtrnáctého století. Na sklonku tohoto století se v něm usídlil […]

Vojkov – příroda

DUB u Vojkova, památný strom v okrese Benešov Dub není nápadný věkem, ale vzrůstem, nápadně bohatou a rozložitou korunou. Stáři, které se odhaduje na 200 let, není tak překvapující – to spise historie místa, kterou strom připomíná. Vojkov je v listinách připomínán v polovině 14.stoleti, kdy tu stávala tvrz panu Vojkovskych. Roku 1670 byla pusta, […]

Vojkov – sakrální

Farní KOSTEL SV. JAKUBA původně románský kostel, několikrát přestavovaný. Stavba započala někdy v 2.čtvrtině 13.století. Z románské stavby se dochovalo jádro obdélné lodi a pravoúhelného chóru, sklenutého křížové bez žeber. V pozdní gotice byl kostel výrazně přestavěn. Přistavena byla sakristie u jižní strany presbytáře. Stavbě sakristie padla za oběť značná část jihovýchodního nároží lodi. Věž […]

Vojkov – zámek

Vojkov založil v neznámé době (snad ve 12. či 13. stol.) vladyka Vojek, jehož potomci psali se pak z Vojkova. Při svém sídle vystavěli ve 13. stol. kostel a později i tvrz. Tvrz stávala v místech nynějšího ZÁMKU a byla podle středověkého způsobu opevněna náspy a příkopy. První historická zmínka o tvrzi je až z […]

Votice – domy

Velmi důležitou událostí se pro město i celý okolní kraj stala VÝSTAVBA DRÁHY císaře Františka Josefa, později Wilsonovy dráhy, dnes tratě č. 220. Stavba probíhala v letech 1867–1870 a pracovali na ní především italští dělníci. Původně měla železnice vést těsně okolo města a nádraží se mělo nacházet v místě dnešní sokolovny (Masarykovo náměstí). O důvodu, […]

Votice – náměstí

JÁNSKÉ NÁMĚSTÍ Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého v mírně podživotní velikosti. Podstavec cihelný, režný, složitěji tvarovaný. Světec je proveden v tradičním pojetí.   Celková výška asi 4,5 m, orientace k J. Plastika pískovcová, podstavec cihelný, režný, složitěji tvarován. Světec je proveden v mírně podživotní velikosti v tradičním pojetí. Bez polychromie. Předmětem ochrany je: socha sv. […]

Votice – obec

Město VOTICE se nachází v jižní části Středočeského kraje, v malebném údolí chráněném ze tří stran vrchy, které přesahují výšku 600 m n. m. Těmito kopci začíná kraj nazvaný spisovatelem Dr. Janem Herbenem „Česká Sibiř„. Kraj, který se vyznačuje nejen chladnějším počasím, ale i množstvím drobných historických objektů a přírodních krás. Město je rozděleno do 22 místních […]

Votice – příroda

BÝVALÝ LOM je přístupný od nájezdu z Votic směr Praha. Čočky krystalických vápenců pestré skupiny moldanubika (součást tzv. sušicko-votické série). Tělesa jsou dlouhá 200 až 500 m o mocnosti do 70 m. Světle šedá hornina s tmavšími šmouhami je jemně až středně zrnitá. V poloze bohaté na silikáty se vyskytlo polymetalické zrudnění (pyrit, chalkopyrit, galenit, […]

Votice – sakrální

KAPLE BOŽÍHO HROBU – na hřbitově. Zaznamenání minulosti Nákres Božího hrobu pořídili mniši zdejšího kláštera – Innocent Maryška a Elevant Wienar, kteří byli za tímto účelem vysláni hraběnkou z Vrtby do Jeruzaléma. Podle jejich plánů a osobní zkušenosti byl vystavěn votický Boží hrob. Ten odpovídá tomu jeruzalémskému z období okolo 17. století. V průběhu historie […]

Votice – zajímavé

Nová MOTOKROSOVÁ TRAŤ nedaleko od Votic, která vznikla jako náhrada staré trati na „Majstrovce“, na které se jezdil motokros i sajdkár kros v minulém století, v zimě tu býval lyžařský vlek. Tato nová trať zde vznikla někdy kolem roku 2005.