Příspěvky

Smilkov a Kouty – obec

Obec SMILKOV leží v nadmořské výšce 521 m, v oblasti zvané Česká Sibiř. Žije zde 271 obyvatel. Součástí obce jsou i vesnice Kouty, Líštěnec, Oldřichovec, Plachova Lhota a Zechov. První písemná zmínka z roku 1384 hovoří o středověké tvrzi a odtud se pak psali Sádlové ze Smilkova. Jejich nejznámější příslušník byl pan Sádlo, přední rádce […]

Sobiňov – domy

Budova dnešní ŠKOLY v Sopotech byla vystavěna na farské zahradě r. 1752 – 60. Jedná se o bývalý dům poutníků, kteří v hojném počtu (několik tisíc) navštěvovali o poutích místní kostel. Později vznikl v přízemí hostinec a v prvním patře prostory pro školní výuku. První zprávy o školním životě v Sopotech nacházíme ve školní kronice, […]

Sobiňov – obec

Obec SOBÍŇOV, spolu s místními částmi Sopoty, Nová Ves, Hlína, Markvartice a Zvolanov, leží v náhorní rovině nad řekou Doubravou. Žije zde 731 obyvatel. V roce 2015 získala obec ocenění v soutěži Vesnice Vysočiny 2015, konkrétně obdržela diplom za podporu využívání volného času. V roce 2016 získala obec ocenění v soutěži Vesnice Vysočiny 2016, konkrétně […]

Sobiňov – osobnost

FRANTIŠEK VYŠATA – ČECH – narodil se 14. 2. 1881 v Chlumanech a zemřel 3. 10. 1942 v Nové Vsi. Své původní jméno František Vyšata doplnil o „Čech“ právě v době, kdy začal cestovat a chtěl vyjádřit svoji příslušnost k českému národu. Byl cestovatelem a autorem cestopisů z Jižní Ameriky. K cestování ho přivedly především […]

Sobiňov – příroda

V údolí řeky Doubravy je PŘÍRODNÍ REZERVACE NIVA DOUBRAVY o rozloze 86 ha, která byla vyhlášena v roce 1994. Rezervace vznikla k ochraně přirozených a polopřirozených lučních a mokřadních ekosystémů v řece Doubravě a jejím okolí. Území je ukázkou přírodních vlhkých lučních biotopů, které jsou díky zemědělskému využití krajiny velice vzácné. NAUČNÁ STEZKA SOBÍŇOV zřizovatelem […]

Sobiňov – sakrální

EVANGELICKÝ HŘBITOV byl postaven a k pohřbívání připraven roku 1852. První na něm byl pohřben jistý Havlíček ze Sopot č. 4 a to přes odpor své rodiny, která byla katolická a přála si, aby byl pohřben na hřbitově katolickém. Ke stavbě evangelického hřbitova došlo na návrh okresního hejtmanství v Chotěboři, čímž byl odstraněn neustálý spor […]

Sobotka – domy

BUDOVA HOSPODÁŘSKÉ ZÁLOŽNY byla vyprojektována roku 1927 Františkem Jandou, žákem Jana Kotěry. Dům byl postaven o rok později. O sochařskou reliéfní část budovy se postaral sochař Rudolf Březa. Spořitelna byla opravena v 50. letech. Roku 1997 byla budova prohlášena za kulturní památku. V současnosti slouží budova České Spořitelně Před budovou se nachází pomník spisovatele VÁCLAVA […]

Sobotka – náměstí

NÁMĚSTÍ MÍRU – tady najdete ty největší památky na území města, o němž jsou první zmínky v roce 1352. Tato část je městskou památkovou zónu, která zde byla vyhlášena roku 1990.   Mariánský sloup zhotovil v letech 1742 – 1746 boleslavský sochař M. Jelínek mladší. Kromě titulní plastiky jsme na něm shlédli sochy svatých Václava, […]

Sobotka – obec

Město SOBOTKA leží při jižním okraji CHKO Český ráj, v těsné blízkosti silnice I/16 z Mladé Boleslavi směrem na Jičín a Krkonoše. Geomorfologicky patří do Jičínské pahorkatiny. Průměrná nadmořská výška města je 305 m.n.m. Město básníků, kantorů a ševců, napsal o Sobotce spisovatel Karel Čapek, když sem jezdíval za Fráňou Šrámkem. První písemná zpráva pochází […]

Sobotka – osobnosti

FRÁŇA ŠRÁMEK (1877 – 1952) – spisovatel, básník, národní umělec. Narodil se jako druhorozený z pěti bratrů. Šrámkův otec pracoval jako berní (daňový) úředník a musel se kvůli práci často stěhovat. Krátce po zahájení školní docházky se odstěhovali do Zbiroha. Po gymnáziu začal Šrámek v Praze studovat práva. V roce 1903 se Šrámek právnická studia […]