Příspěvky

Brniště – domy

NÁDRAŽÍ BRNIŠTĚ – daleko stranou je areál železniční stanice Brniště. Areál stanice s desítkou kolejí je nezvykle velký v poměru k významu obce, což je způsobeno napojením vlečky Diamo (dříve UD Hamr) a dřívější těžbou čediče v lomu na kopci Tlustec. Kvůli dříve velkému vytížení byla postavena v sousedství starého nádraží budova nová, dnes pro […]

Brniště – muzeum

Vzali mu uranový důl, tak si nadšenec doma založil hornické muzeum Svět šachet, jam, únikových chodeb, důlních vozíků a třepetajícího se světla v temnotách zachytil ve svém domácím hornickém MINIMUZEU v Brništi na Českolipsku nadšenec Ivan Bulíček. Představte si, že jste námořník a musíte žít na poušti. Tak nějak se cítil Ivan Bulíček, tělem i […]

Brniště – obec

Obec BRNIŠTĚ se nachází  v nadmořské výšce 290 m n. m. Obec spravuje 4 katastrální území a je rozdělena na 6 místních částí (Brniště, Jáchymov, Hlemýždí, Luhov, Nový Luhov a Velký Grunov). Jméno Brniště vzniklo příponou – išče či -iště ze základu brn-, který má význam jako „bláto“, „kal“ a velmi se podobá dnešnímu slovu […]

Brniště – příroda

STEZKA HASTRMANŮ vede obcí Brniště a je situována v přírodně zajímavém terénu. Šest kilometrů dlouhá tematická poznávací trasa v blízkosti Panenského potoka je plná vody, mokřadů, mlýnů, hastrmanů, víl a má 11 tematických zastavení. Stezka vznikla ve spolupráci Podralského nadačního fondu ZOD a obce Brniště na podzim roku 2011. V rámci projektu, byly zkvalitněny povrchy některých […]

Brniště – reliéf

Východně od obce Brniště leží kopec TLUSTEC 591 m. n. výrazná krajinná dominanta severního okraje Ralské pahorkatiny. Kopec je tvořen alkalickými olivinickými bazalty. Jde o neovulkanickou kupu se strmými svahy, balvanovými proudy a haldami. Kopec je zalesněn v horní části bukovými porosty, v dolní části smrčinami. Na Tlustci se čedič těžil od 70. let 20. […]

Brniště – sakrální

KOSTEL SV. MIKULÁŠE – Brniště mělo svůj kostel již v r. 1359, příslušel pražské diecézi, podléhal děkanství v Jablonném a byl filiálním kostelem Stráže až do r. 1700. Kostel je od r. 1413 zasvěcen svatému Mikuláši. Sv. Mikuláš byl patronem kostela ve Stráži, odtud byly převezeny relikvie do Brniště. V r.1700 se Brniště stalo samostatnou farností. První kostel […]

Brniště – vodstvo

Rybník Vratislav i starší BRNIŠŤSKÝ RYBNÍK jsou domovem rozmanitých druhů vodních rostlin, živočichů a hmyzu. Pod hladinou kralují především kapři a štiky, na hladině kachny, lysky a také labutí pár.     Nejdůležitější části na Stezce hastrmanů se týkají vody a života kolem ní. Menší a mladší RYBNÍK VRATISLAV se nachází v centru obce, která […]

Bystřice nad Pernštejnem – domy

Před budovou ZÁKLADNÍ ŠKOLY TGM stojí tři zajímavé sochy  Sochu T. G. Masaryka před vytvořil Vincenc Makovský v letech 1935–1938 a traduje se o ní, že je Masarykovou nejkrásnější sochou vůbec. Byla odhalena až na podzim 1939. Původně byly odlity tři originály, čtvrtý dnes stojí v Brně před lékařskou fakultou. Už třikrát byla z politických […]

Bystřice nad Pernštejnem – hrad

Jeden z největších hradů Moravy ZUBŠTEJN (668 m n.m.) najdete na protáhlém stejnojmenném kopci nad řekou Svratkou u obce Pivonice (část  Bystřice n.P.) nedaleko. Od 16. století je z něj už jen poměrně zachovalá zřícenina. Původně hrad na skalnatém kopci nad Svratkou nesl název Zubří kámen, tedy Zubrštejn, později se zkrátil na Zubštejn. Původně gotickou […]

Bystřice nad Pernštejnem – muzeum

MUZEUM sídlí v budově staré radnice z poloviny XVI. století. Otcem myšlenky založit muzeum byl ředitel obecných a měšťanských škol Ladislav Vondruška. Přesvědčil městské zastupitelstvo o významu muzea ve městě. Místní materiál vlastivědné povahy určený pro muzeum byl shromažďován v podkroví školní světničky na náměstí do r. 1956. Finančně bylo muzeum zajišťováno především dary místních […]