Příspěvky

Batelov – osobnost

JOSEF BENEŠ se narodil v Batelově 11. ledna 1795. Od pěti let byl otcem vyučován hře na housle. Jeho hudební nadání bylo značné. Když mu ještě nebylo osm let, kolovala v obci zvěst o jeho vynikající hře na housle. Jako jedenáctiletý na sebe v roce 1806 upozornil znamenitou hrou majitele batelovského panství Filipa Benitia hr. […]

Batelov – příroda

NAUČNOU STEZKU, která připomíná historii Havlíčkových cest do Batelova i místní události. Když byl Karel Havlíček Borovský malý chlapec, jezdíval na prázdniny na faru do Batelova na Vysočině. Jeho teta tam byla farní hospodyní. Jednu ze svých básní ve vsi nejen složil, ale dokonce ji pojmenoval Dumka na batelovském vršku. Do Batelova se Karel Havlíček […]

Batelov – sakrální

Krásný farní KOSTEL SV. APOŠTOLU PETRA A PAVLA byl založen dle současných zpráv archivu farního na místě kostela starého se dřevěnou vězí Krištofem Burkhardem baronem Kleem r. 1755. Stavba dokončena za syna jeho Františka Ludvíka roku 1760. V zákristii nalezneme náhrobky šlechtických rodů od roku 1543 do roku 1676 a náhrobek faráře Cuculy (Kukačky) 1655, […]

Batelov – zámky

Batelov je městečko poprvé uváděné r. 1279. Bývala zde dvě menší panská sídla – tvrze. Nejprve byla v držení drobného šlechtického rodu s predikátem „z Batelova“. Panství náleželo do poloviny 14. století pánům z Lipé, od poloviny 14. století do konce husitských válek Pacovským.   NOVÝ ZÁMEK je dvoupatrový dvoukřídlý objekt, který stojí severně od Starého zámku. V […]

Benešov nad Ploučnicí – domy

Benešov nad Ploučnicí je ŽELEZNIČNÍ STANICE v západní části města. Leží na jednokolejných neelektrizovaných tratích Děčín–Rumburk a Benešov nad Ploučnicí – Česká Lípa. Stanice byla otevřena 16. ledna 1869 společností Česká severní dráha (BNB) na trati z Děčína do Jedlové. Stavbu trati a železničních budov prováděla firma Vojtěcha Lanny, dle typizovaného předpisu drážních budov BNB. […]

Benešov nad Ploučnicí – náměstí

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ RADNICE se nachází přímo naproti Dolnímu zámku a vystavěna byla ve druhé polovině 17. století. Dnešní podoba je dílem celkové novorenesanční přestavby provedené roku 1904. Část přízemních místností a průčelí se dochovalo z původní stavby. Radnice je rohový dům s věží a věžními hodinami. Budova je v současnosti též sídlem České pošty, České spořitelny, […]

Benešov nad Ploučnicí – obec

BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ se rozkládá v chráněné krajinné oblasti České středohoří. Leží při ústí říčky Bystré, vlévající se do Ploučnice. Tudy vedla v minulosti důležitá cesta z Prahy do Saska a Lužice, nyní silnice spojující Děčín a Českou Lípu. Žije v něm přibližně 3 700 obyvatel. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Z obydlí řemeslníků […]

Benešov nad Ploučnicí – reliéf

Místo, kterému se kdysi říkalo Kozí hřbet (na mapě Sokolský vrch) bylo cílem výletníků již na začátku minulého století. Jedná se o PLOUČNICKOU VYHLÍDKU (rozhledna císaře Františka Josefa), pojmenovaná podle nedaleké řeky se nad městem ve svahu Sokolského vrchu tyčí již od roku 1902. Podle některých zdrojů vyhlídka původně nesla jméno „rozhledna císaře Františka Josefa“ (Die […]

Benešov nad Ploučnicí – sakrální

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE je mimořádně intaktní goticko-renesanční sakrální stavba. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Na místě dnešního kostela stával kdysi kostel dřevěný,o němž se psalo již v r.1352, ten byl ale husity vypálen. Základní kámen k novému kostelu, na němž je vytesán letopočet byl položen v r.1483 a je umístěn v sakristii. […]

Benešov nad Ploučnicí – zámek

Dominantou města je ZÁMECKÝ KOMPLEX jde o souhrnné označení sedmi historických budov, umístěných v centru města s architektonicky velice cenného renesančního zámeckého areálu, který je právem nazýván Perlou saské renesance. Skládá se ze dvou zámků (Horního a Dolního), tří paláců, kostela a kaple (viz. sakrální). Kromě toho i tzv. dolní zámek představuje areál skládající se […]