Hlinsko – muzeum

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE tvoří dva objekty, muzeum je jedno z nejstarších v českých zemích, vzniklo v roce 1874, na návrh hlineckého rodáka a starosty Karla Adámka bylo započato se sbírkami pro muzeum. Zaměřením sbírek se stalo prvním okresním muzeem v Čechách. V muzeu expozice z historie Hlinecka, pamětní síň rodiny Adámků, historie školství, řemesel, […]

Hlinsko – náměstí

Hlavní rynek města s bezmála deseti tisíci obyvateli, nese jméno po králi JIŘÍM Z PODĚBRAD. Městečkem bylo už za Václava IV. Roku 1598 byla v horní části svažitého lichoběžníkovitého rynku (75 x 50 m) vystavěno původní sídlo konšelů, jež prošlo před koncem osmnáctého století barokní přestavbou. Městem se Hlinsko stalo v roce 1834 a o […]

Hlinsko – obec

Město HLINSKO leží v jižní části pardubického kraje na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí Žďárské vrchy a Železné hory, v povodí řeky Chrudimky. Je správním, průmyslovým i společenským centrem mikroregionu Hlinecko. Hlinsko dříve (Hlinsko v Čechách) vzniklo pod Hradišti, při staré českomoravské obchodní cestě. Název města je odvozen od pověsti, podle níž založili město hrnčíři, […]

Hlinsko – sakrální

Nynější děkanský KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE byl postaven v letech 1730 – 33 nákladem hraběte Štěpána Viléma Kinského chrudimským stavitelem Donátem Morazzim, který jako žák slavného architekta Jana Santiniho působil ve východních Čechách v první třetině 18. století. Největší pýchou kostela je vzácná křtitelnice z roku 1628. U kostela se nachází SOCHA SV. VÁCLAVA, SOCHA […]

Hlinsko – zajímavé

Památkovou rezervaci lidové architektury zvanou BETLÉM naleznete v Hlinsku na pravém břehu řeky Chrudimky v centru města, jeho část byla v roce 1995 prohlášena památkovou rezervací lidové architektury vesnického typu pod názvem Hlinsko – Betlém ve správě Národního památkového ústavu. Roubené domky si zde začali stavět drobní řemeslníci od poloviny 18. století. Mapa stabilního katastru […]

Havlíčkova Borová – obec

HAVLÍČKOVA BOROVÁ je městys na Vysočině, mezi městy Chotěboř a Přibyslav. Historické jádro je městskou památkovou zónou. Severozápadním okrajem Havlíčkovy Borové protéká Borovský potok, který je pravostranným přítokem řeky Sázavy. Do správního území Havlíčkovy Borové spadají osady Peršíkov a Železné Horky. Obec Havlíčkova Borová v roce 2005 obdržela ocenění v soutěži Vesnice Vysočiny, konkrétně získala […]

Havlíčkova Borová – osobnosti

Národním poutním místem nejlepšího českého novináře a spisovatele Karla Havlíčka Borovského bývalo Havlíčkovo rodné místo, městečko Borová. V roce 1931 bylo v jeho rodném domě slavnostně otevřeno muzeum, které funguje dodnes. Dům čp. 163 v Havlíčkově Borové je RODNÝM DOMEM KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO. Dům, v němž se Karel Havlíček Borovský narodil, postavil v roce 1818 […]

Havlíčkova Borová – sakrální

Římskokatolický KOSTEL SVATÉHO VÍTA je jednolodní budova, která je obklopena hřbitovem z roku 1856. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. V roce 1947 byl stávající hřbitov rozšířen. První písemné zmínky o stavbě spadají na konec 12. století. Na místě dnešního kostela stála románská kaple, která byla na přelomu 15. a 16. století přestavěna na […]

Chotěboř – domy

Chotěbořské NÁDRAŽÍ (549 m n. m.) se nachází v jihovýchodní části města v těsné blízkosti nového autobusového nádraží. Leží na jednokolejné neelektrizované trati č. 238 (Pardubice–Rosice nad Labem – Havlíčkův Brod). Stavba železniční trati č. 238 začala roku 1868; první výkop začal u Hlinska. Mechanizace na stavbě nebyla téměř žádná (lopaty, krumpáče, koňské povozy apod.). […]

Chotěboř – náměstí

Hlavní městský rynek (dnes NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA) má tvar obdélníku o stranách asi 100 x 60 metrů a jeho plochu zdobí rozsáhlá parčíková úprava s kašnou a Mariánským sloupem z roku 1890. Okolo rynku stojí několik starých měšťanských domů, z nichž ten s číslem popisným 194 má raně barokní vizáž.   Radnice pochází z konce 16.století. […]