Mnichovo Hradiště – domy

DŮM Č. P. 7 roubený, patrový, pozdně barokní dům z druhé poloviny 18. století s klasicistními hospodářskými objekty z první poloviny 19. století. Velmi cenný areál původně měšťanského domu představuje jeden z mála téměř intaktně dochovaných příkladů staré roubené zástavby poddanského městečka.

Mnichovo Hradiště – náměstí

Jedním ze symbolů města je i budova novorenesanční RADNICE umístěná do bloku budov uprostřed Masarykova náměstí, jež byla postavena v 90. letech 19. století. První stará radnice byla postavena v místech staré rychty asi r. 1579, vyhořela v r. 1643. V r. 1657 byla postavena na současném místě raně barokní dřevěná radnice s radniční věží, […]

Mnichovo Hradiště – obec

Město MNICHOVO HRADIŠTĚ bylo založeno mnichy z cisterciáckého kláštera na břehu řeky Jizery. Nejstarší písemná zmínka o městě pochází z roku 1279, kdy klášter navštívila královna Kunhuta, vdova po Přemyslu Otakarovi II., vězněná v té době se svým synem Václavem na Bezděze. Protože však byla žena, nemohla pobývat v klášteře a mniši ji pohostili v […]

Mnichovo Hradiště – osobnosti

Na sedm domů, kde žilo a působilo sedm významných osobnosti Mnichova Hradiště, byly umístěny pamětní desky. Netradiční podobu kruhových tabulek z mosazi navrhl architekt města Jakub Chuchlík.

Mnichovo Hradiště – sakrální

Děkanský KOSTEL SVATÉHO JAKUBA (Většího) apoštola v Mnichově Hradišti je sakrální stavbou stojící asi 100 metrů od náměstí T.G.Masaryka. Zaujímá dominantní polohu nad údolím Nedbalky. Je chráněn jako kulturní památka České republiky Barokní kostel sv. Jakuba stojí na původním místě gotického kostela, který byl vystavěn společně se založením města. Dnešní kostel dala postavit hraběnka Marie […]

Mnichovo Hradiště – zámek a klášter

SOUSOŠÍ sv. Jana Nepomuckého s anděly, sv. Floriánem a sv. Barborou se nachází v blízkosti zámku, u J rohu zámeckého areálu. V dějinách města představuje Budovcovo vlastnictví významnou etapu. Občané si toho byli vždy vědomi a k Budovcově odkazu se hrdě hlásili. Ve 30.letech 20.století nechali vytvořit SOCHU VÁCLAV BUDOVEC Z BUDOVA, jejímiž autory jsou […]

No image available

Žďár nad Metují – reliéf

Přírodní rezervace OSTAŠ byla vyhlášena v roce 1956 na rozloze 29,5 ha k ochraně vrcholové části stolové hory Ostaš (700 m). Předmětem ochrany je zejména zajímavá geologická a geomorfologická stavba území. Jméno Ostaš pochází od křestního jména Eustachius neboli Eustach, staročesky Ostach či Ostaš. Svatý Eustach byl patronem lovců a patrně míval v těchto končinách kapličku či obrázek. Polickým zlomem […]

Jirny – domy

CENTRUM ZDRAVOTNÍ PÉČE JIRNY poskytuje zdravotní služby pro dospělé i dětské pacienty. V roce 2007 bylo ve středu obce Jirny, u zastávky městské hromadné dopravy, otevřeno zcela nové zdravotnické zařízení, které je společným pracovištěm praktických lékařů, stomatologů a ambulantních specialistů. Součástí je diagnostické pracoviště oboru radiologie a zobrazovacích metod a pracoviště rehabilitace. Zařízení je bezbariérové, […]

Jirny – obec

Obec JIRNY nachází v blízkosti exitu 8 z dálnice D11. Žije zde přibližně 2 900 obyvatel. Obec se skládá ze dvou místních částí, Jiren a Nových Jiren, které jsou od sebe vzdáleny 1,5 km. Jirny známá od roku 1901 u nás i v zahraničí Pučelíkovými likéry a předně svým zámkem se známými Navrátilovými nástěnnými obrazy, […]

Jirny – příroda

NÁVESNÍ RYBNÍK leží na Jirenském potoku na okraji vsi. Hráz tohoto rybníka lemují nádherné, vysoké lípy, která jsou asi 130 let staré (tyto lípy jsou památnými stromy). Pod hrází se nachází i mlýn (č.52 nyní málo udržována stavba), jehož stavba se datuje přibližně na rok 1350. Tento mlýn byl několikrát opuštěn a obnovován, dříve proběhl […]