Třeštice – sakrální

Dominantou vesnice je dřevěná (roubená) ZVONICE z roku 1863 situovaná uprostřed návsi a tvořící výtvarně účinnou součást návsi. I ona je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek. Zvonice je vyrobena z tesaných trámů. Nad hřeben zvonice vystupuje v polovině půdorysu čtyřboká zvonička vodorovně bedněná s proříznutými otvory. Stavba má stanovou šindelem pobitou stříšku ukončenou kuželkou (materiál: dřevo, krytina, šindel).Při budování […]

Třešť – muzeum betlémů

MUZEUM BETLÉMŮ Třešť je pobočkou Muzea Vysočina Jihlava a muzeum v Třešti, umístěno je v Schumpeterově domě v Rooseweltově ul. čp. 462. V současnosti je pro návštěvníky připravena expozice věnovaná betlémářství v Třešti a okolí, která je hodnotným dokumentem této dodnes živé lidové tradice. Ucelená muzejní sbírka betlémů od nejstarších papírových, přes ukázky z tvorby […]

Třešť – náměstí

MALÉ NÁMĚSTÍ Dřevěná socha Pana Tau od jihlavského řezbáře Daniela Stejskala. Sochou v nadživotní velikosti se místní betlémáři rozhodli uctít památku rodáka a herce Otto Šimánka, který postavu oblíbeného dětského hrdiny ztvárnil. Pan Tau má i s podstavcem čtyři metry a sám je vysoký 2,5 metru. Autor ho vyřezal ze stromu, který dřevorubci porazili u […]

Třešť – obec

TŘEŠŤ leží na Třešťském potoce, který je pravostranným přítokem řeky Jihlavy. Nadmořská výška města se pohybuje mezi 540 m n. m. až 600 m n. m. Původní jádro města – farní ves Třešť – vznikla na přelomu 12. a 13. století na potoku Třeštici, kde se křižovaly dvě obchodní cesty. První písemná zmínka pochází z […]

Třešť – osobnosti

ŠIMON PARTLIC (ze Špicberka) matematik, lékař a hvězdář (1590 – 1649), třešťský rodák, autor několika vědeckých spisů, vychovatel synů Fridricha Falckého „Zimního krále“. Po bitvě na Bílé Hoře 1620 emigroval do Německa. V roce 1621 dosáhl na basilejské univerzitě doktorátu lékařství. Roku 1625 se stal členem Akademie v holandském Leydenu. Kde zemřel není známo. Na […]

Třešť – sakrální

Nejstarší architektonickou památkou ve městě je FARNÍ KOSTEL SV. MARTINA. Byl založen ve 13. století, dostaven ve druhé polovině 15. století a později barokně upraven. V 18. století se na vystavení nové kruchty, jižní sakristie a panské oratoře podílel místní zednický mistr Jakub Lysý. Zajímavým prvkem je gotický náhrobek Jana z Hodic, renesanční náhrobek Kryštofa […]

Třešť – fontána

VODNÍ FONTÁNA byla postavena v rámci kompletní rekonstrukce ulice Fritzova v roce 2016. Do provozu byla uvedena na jaře 2017. Fontánu navrhla firma Knesl a Kynčl a vyrobila ji firma Granit Máca z Třeště. Fontána je napájena ze čtyř vodních zdrojů. Potůčkem přitékajícím z masivu Šibeničního vrchu a z jeho přítoků. Dále z pramenů na […]

Třešť – zámek

Bývalý ZÁMEK – nyní hotel – stojí na místě středověké tvrze z roku 1513, která přestavbami zanikla. Původně patřil české šlechtě, od roku 1626 do roku 1945 jej vlastnila šlechta rakouská. Čtyřkřídlová budova s nárožními věžemi a arkádami byla vybudována v 16. století M. Grimmem, v polovině 17. století bylo druhé patro zámku přebudováno k […]

Třešť – Židé

První zmínka o přítomnosti ŽIDŮ v Třešti se vztahuje k 2. polovině 13. století, kdy je uváděn rabín Jakub z Třeště. Nejstarší doložená třešťská synagoga byla barokní, zmiňovaná roku 1693. Zničena byla při požáru v roce 1824 a její podoba se nedochovala. Současná synagoga byla postavena rychle po zničení staré budovy, dokončena byla v roce […]

Řídelov – lom

Menší ŽULOVÝ LOM z 30. let minulého století. Dnes je již tento lom zatopený. Okolí lomu za tu dobu zarostlo krásnou směsí borovic a smrků. Voda je po většinu času dokonale průzračná. Nadmořská výška lomu je 633 m. n. m. Maximální hloubka lomu je 15 metrů. Průměrná teplota vody za červen a červenec – hladina […]