Ostrov – obec

OSTROV je město v okrese Karlovy Vary v Karlovarském kraji, 10 km severovýchodně od Karlových Varů, na řece Bystřici a na úpatí Krušných hor. Žije zde přibližně 17 tisíc obyvatel.

Město je známé také jako Ostrov nad Ohří – tak se jmenuje železniční stanice. Do roku 2004 se ve zdejším závodě vyráběly trolejbusy. Historické jádro je městskou památkovou zónou.

V průběhu posledních čtyřiceti let se Ostrov, původně poklidné městečko s převážně německým osídlením, změnil ve dvacetitisícové město s rozvinutým průmyslem, především strojírenského typu.

Středověké osídlení Ostrova se vztahuje k počátkům 13. století, což dokládá nejstarší památka, kostel sv. Jakuba z roku 1224. Kolem něj byla začátkem 13. století postavena malá osada, jejíž založení připisují historici Slávkovi z rodu Hrabišiců. Městem tuto osadu poprvé nazval Jan Lucemburský ve svém privilegiu z roku 1331.

Město si zachovalo historické jádro, které bylo vyhlášeno v roce 1992 městskou památkovou zónou. Starý Ostrov poznamenalo sedm staletí historického vývoje. Naleznete zde románskou architekturu, gotiku, i renesanci.

Související obrázky: