Nymburk – obec

NYMBURK  je město ve Středočeském kraji na řece Labe, 45 km východně od Prahy. Má přes 14 000 obyvatel a rozlohu 20,54 km². Historické jádro města je městskou památkovou zónou od r.1992. Město se rozkládá na pravém břehu Labe u soutoku s řekou Mrlinou. Okolí města tvoří téměř rovinatý terén České tabule.

Název Nymburk je odvozen od slova Neuenburch (latinsky Novum Castrum – Nový hrad), podle bájeslovné Hájkovy kroniky se ovšem Nymburk dříve jmenoval Svinibrod, a to údajně z důvodu, že se zde na druhé části, dnes za Labem, pásly svině (prasata). Král zde usadil dominikánský řád a povolal k českým osadníkům také německé a holandské kolonisty, kteří se v průběhu staletí asimilovali mezi Čechy (český jazyk však převládl nad německým jazykem až v 15. století po husitských válkách).

Město bylo založeno ve druhé polovině 13. století Přemyslem Otakarem II. a po celý středověk patřilo mezi nejvýznamnější města v zemi. Již záhy po svém založení se Nymburk stal jedním ze strategických měst chránících srdce českého království – Prahu. Bylo důležitou oporou královské moci.

Husitské války v 15. století se dotkly města jen nepatrně, došlo pouze k vydrancování kláštera dominikánů, a tak rozkvět trval po celé období gotiky a renesance prakticky do začátku 17. století. Život bohatého a výstavného měšťanského sídla přervala v letech 1618–1648 třicetiletá válka. Během ní byl Nymburk vypálen a vydrancován, pevnost téměř zničena a hradby pobořeny. Jen pomalu se sem vracel život, často ještě narušen velkými požáry.

Zlomem v novodobé historii bylo až zavedení železnice k městu v roce 1870, přičemž nejvýznamnějším podnikem se stala železnice, jejíž správa v Nymburce vybudovala své ředitelství, dílny, topírnu a železniční kolonii. Od té doby se sídlo rozrůstalo, byly vystavěny nové budovy, došlo k regulaci řeky Labe, k výstavbě nového mostu a hydroelektrárny s plavební komorou. Telegraf byl zaveden v roce 1850, první místní telefony byly instalovány v roce 1900 a o dva roky později i linky meziměstské. Město po staletích expandovalo za pás hradeb, avšak původní středověký půdorys zůstal zcela zachován.

Současný Nymburk je moderním centrem středního Polabí, městem památek, kultury, zeleně a sportu: zdejší basketbalový klub dosahuje vynikajících výsledků a Sportovní centrum pro svou přípravu vyhledávají nejlepší sportovci z celého světa. Milovníci pěší turistiky, bruslaři, a především cyklisté rádi využijí Labskou cyklostezku, která je dovede přes Poděbrady do Libice nad Cidlinou nebo přes Lysou nad Labem do Čelákovic, a Hrabalovou cyklostezkou do Kerska. Malebné břehy řeky Labe a jeho slepé rameno Na Remanenci lákají k rybaření. Vyznavači nevšedních sportovních aktivit si ve Volnočasovém centru Veslák mohou vyzkoušet např. umělou horolezeckou stěnu, nízkou lanovou dráhu nebo hřiště pro míčové hry. Ke sportovnímu vyžití lze využít sportoviště Na Remanenci s tenisovými kurty a hřišti pro basketbal, volejbal a nohejbal.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Související obrázky: