Nymburk – muzeum

Barokní nárožní dům č. p. 174 v Tyršově ulici s klenutým průjezdem byl obnoven po třicetileté válce, ve druhé polovině 17. století. V roce 1838, po velkém požáru města, byl přestavěn v pozdně klasicistním stylu. Od roku 1975 je sídlem VLASTIVĚDNÉHO MUZEA. Muzejní spolek byl v Nymburce založen v roce 1885 z podnětu Karla Vavrovského, úředníka místního cukrovaru. Po druhé světové válce upadl vliv muzea na kulturní život města i regionu. Problémy vyvrcholily na podzim roku 1948, kdy mělo muzeum doslova ze dne na den vyklidit stávající dům a odstěhovat se do provizorních prostor. V nevyhovujících podmínkách pracovalo muzeum až do roku 1975, kdy konečně dostalo důstojnou budovu, ve které sídlí a pečuje o sbírkové předměty dodnes.

V budově je umístěna expozice s mnoha památkami připomínající život a dílo slavného spisovatele, jenž prožil v Nymburce léta dospívání jako syn správce pivovaru. Inspiraci pro mnohá díla čerpal právě v Nymburce – Postřižiny, Krasosmutnění, Harlekýnovy milióny, Městečko, kde se zastavil čas, Život bez smokingu.
Od roku 1989 je muzeum pobočkou Polabského muzea v Poděbradech. Doba jeho existence sahá až do roku 1885, kdy byl založen Muzejní spolek.


 

Související obrázky: