Nymburk – hospodářství

PIVOVAR POSTŘIŽINY byl založen  výnosem 29.dubna1895.Vaření piva ve městě má však dlouhou tradici. Postřižínský pivovar je nerozlučně spjat s osobou spisovatele
Bohumila Hrabala a je zvěčněn ve filmu Jiřího Menzela
Postřižiny
dle jeho novely.

Historie pivovarnictví v Nymburku sahá až do 26.prosince1327 král Jan Lucemburský udělil městu listinu s privilegii mezi nimiž bylo i právo mílové zaručující městu pivovarnický monopol v okruhu jedné míle (staročeská míle = 11,25km). V té době bylo v Nymburce pravděpodobně 14 pivovarů a 40 sladoven. Na začátku 17.stol. byly následkem konkurenčního boje mezi venkovskými a městskými pivovary zrušeny malé soukromé pivovary ve městě a místo nich byl ustaven jeden velký, společný, pivovar obecní.
1. ledna1785 byl ustanoven nový Měšťanský pivovar. Ten byl vždy někomu za úplatu pronajat a ten v něm vařil a hospodařil. Vládu nad ním měl tzv. Měšťansky výbor právovárečný, ten však myslel především na vlastní profit a svým jednáním zbavil pivovar konkurence schopnosti. Nepomohl ani zákaz dovozu cizích piv do města. Částečný průlom nastal povolením čepování cizích piv ve vojenském výčepu v kasárnách Na Rejdišti. Definitivní otevření městského trhu proběhlo roku 1847.

Po několika letech co se pivovar zaběhnul se díky agresivní politice správního výboru stává Postřižínský pivovar dodavatelem piva do velké části hostinců v regionu a dokonce několika desítek hostinců je přímo majitelem. Slibný rozvoj přerušila první světová válka. Až ve druhé polovině dvacátých let se výroba vrátila na předválečnou úroveň. V období krize pivovar investoval do nového zařízení, a i přesto krizi ustál poměrně bez následků. Další ránu dostal podnik během 2.sv.války. Po válce byl, jako ostatně většina společností, znárodněn. Funkci správce zde v tomto období vykonával Fr. Hrabal, otec spisovatele Bohumila Hrabala
V roce 1948 se stal dočasně součástí Polabských pivovarů Kolín, n. p. Po několika měsících byl však založen n.p. Nymburské pivovary, který sdružoval pivovary v Nymburce, Dobrovici, Dymokurech, Brandýse nad Labem a Mělníce. Mezi lety 1955 a 1958 se vrátil opět do Polabských pivovarů Kolín, aby nakonec definitivně přešel do Středočeských pivovarů n. p. Velké Popovice. Po roce 1989 se stal pivovar součástí skupiny Pivovary Bohemia, a. s., Praha spojující několik menších podniků.
V současnosti je Pivovar Nymburk spol. s r.o. zcela samostatný a je členem svazu malých nezávislých pivovarů.

Každým rokem se třetí sobotu v červnu konají v areálu nymburského pivovaru Postřižinské slavnosti. Kromě zábavného programu plného hvězd nechybí ani soutěže pro malé i velké návštěvníky a můžete také absolvovat prohlídku provozu nymburského pivovaru. K největším atrakcím bezpochyby patří projížďky historickým parním vlakem po okolí.

S Nymburkem a zdejším pivovarem je spjato jméno spisovatele BOHUMILA HRABALA. Jako syn správce pivovaru zde prožil dětství a mládí a tato doba patřila k nejsilnějším zdrojům spisovatelovy inspirace. Pivovar je místo, kde spisovatel prožil dětství, kde jeho otec pracoval a s rodinou bydlel. Pokud budete pokračovat ve stylovém zakončení, pak si v pivovaru dejte Postřižinské pivo a požádejte na vrátnici o umožnění shlédnutí Hrabalovy pamětní desky, která je na budově sladovny asi 100 m za vrátnicí a je netradičně ve výšce „kam čůrají psi“, tak jak si to Bohumil Hrabal přál. 

 

Související obrázky: