Nový Oldřichov – sakrální

Barokní KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE, jehož základní kámen byl položen 7. června 1843 a následujícího roku byl dokončen a 24. listopadu 1845 vysvěcen. Obdélná jednolodní stavba kostela je zakončena půlkruhovým kněžištěm. Pod čtyřbokou věží je vstupní portál s trojúhelníkovým štítem. Oltář kostela je vyzdoben sochami andělů od sloupského sochaře Josefa Maxe. V kostele je pozdně barokní kazatelna a barokní soška sv. Josefa.

Poblíž odbočky ke kostelu stojí další pomník od W. Hanela, věnovaný mistrovickým padlým. Po 2. světové válce byl čtyřboký žulový sloup poničen a při pozdější úpravě byl opatřen čelní deskou s věnováním obětem obou světových válek. Na bočních stěnách jsou desky s 36 jmény padlých z 1. světové války.

OLDŘICHOVSKÝ HŘBITOV u silnice do Kamenického Šenova je doložený nejméně od roku 1883. V jeho sousedství stojí památkově chráněná barokní SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO, vytvořená mezi lety 1710-1764, která bývala spolu se sochou Ecce homo v areálu mistrovického zámečku. Od jeho zániku stála až do 1. světové války na rozhraní Oldřichova a Mistrovic, odkud byla v roce 1916 přenesena ke hřbitovu.

U hřbitova je také žulový pomník 39 oldřichovským OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY, zhotovený Franzem Maiem z Litvínova.

V místě křížení šenovské silnice s cyklostezkou stojí velký DŘEVĚNÝ KŘÍŽ s malovaným korpusem Krista, vztyčený už někdy kolem roku 1700 a později obnovovaný až do dnešní doby.


 

Související obrázky: