Nový Oldřichov – muzeum

V listopadu 1989 bylo v severozápadní části obce otevřeno HASIČSKÉ MUZEUM, jehož základem se stala „Síň tradic“, zřízená 9. června 1979 v rekonstruované budově č.p. 105, postavené po roce 1926 na místě vyhořelé brusírny skla Brandtner. Místní hasiči v ní postupně vytvořili rozsáhlou sbírku s více než 400 exponáty hasičských vozů a stříkaček, výstroje i dobových fotografií. V letech 1987-1989 byla postavena ještě druhá budova, slavnostně otevřená 4. listopadu 1989.

Muzeum hasičské techniky Nový Oldřichov, nedaleko Kamenického Šenova, nabízí k prohlídce starou historickou hasičskou techniku – unikátní Renault 1926, která byla použita i ve filmu „Tmavomodrý svět“ od J. Svěráka a další historické unikáty.

Nejstarší exponáty pocházejí z let 1764 a 1770. Ty se ještě plnily ručně, vodou nošenou ve slaměných vědrech. Perlou expozice hasičské techniky je parní stříkačka Flader z roku 1900. V současné době se pracovníci muzea snaží rozšířit sbírky o hasičské dětské modely a uvítají každý sebemenší dárek.

Vedle muzea je symbolický parčík s pamětním kamenem Jana Masaryka.

Související obrázky: