Nová Ves u Chotěboře – domy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – v roce 1813 zřídila majitelka zámku v Nové Vsi paní z rodů de Finů první školu, ta se nacházela dle zápisů z kronik v čísle 56. Dále škola byla provozována v č.p. 62 a 112. V roce 1904 za účasti zámeckých pánů rodiny ing. Aloise a Anny Mixových byla zahájena stavba budovy nové školy v čísle popisném 114. V těchto prostorách je škola i dnes.

POMNÍK OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY je umístěn na prostranství před budovou školy. Umělecky ztvárněný pomník představuje sochu vojína držící vysokou obdélnou desku, která plynule vyrůstá z odstupňovaného, hrubě opracovaného podstavce s nápisovou deskou se jmény padlých

Související obrázky: