Nová Role – sakrální

KOSTEL SV. MICHAELA – původní kaple byla postavena v letech 1240-1255. Tehdejším pražským biskupem Tomášem byla nazvána „Kaple při Nové Roli“ a náležela kostelu v Sedleci. Úpravy kostela do dnešní podoby provedli Nosticové v roce 1781. Tehdy byly obvodové zdi zvýšeny o 3/4 lokte (45 cm).

Kostel byl po více let veden jako filiální. Až r. 1355 se stal farním, když byl zde ustanoven farářem Mikuláš z Bunnersdorfu

Během dlouhých staletí kaple prodělala několik úprav. Je zachován zbytek původního zdiva v zadní části presbytáře. Základy hlavní části chrámové lodě pocházejí z poloviny 16. století, kdy kolem r. 1560 přešlo místní obyvatelstvo a celé okolí k protestantům. Ale koncem 16. stol. patřilo opět katolíkům.

Po roce 1945 byl kostel několikrát poškozen opakovanými povodněmi rozvodněné Rolavy. Nejvíce utrpělo vnitřní zařízení kostela v r. 1961, kdy došlo k zaplavení chrámové lodě radioaktivním bahnem. Tehdejší režim nedbal o záchranu církevních památek, a tak i v Nové Roli došlo ke zničení vnitřního vybavení kostela, a navíc k úplnému rozkradení varhanových píšťal.

PSEUDOGOTICKÁ KAPLE byla postavena ve 2. polovině 19. století při cestě jihozápadně od bývalého hospodářského na tehdejším východním okraji vsi dvora v dnešní Jiráskově ulici uprostřed dnešní zástavby města Nová Role (Neu Rohlau).

BOŽÍ MUKA – drobná sakrální architektura v podobě božích muk, křížů a svatých obrázků vznikala jak v intravilánech obcí, tak i ve volné krajině. Nejčastěji byly postaveny na místech odedávna významných, podél cest, na návrších, na krajích obcí, v polích či rozcestích. Objekty představovali důležité orientační body, byly využívány jako mezníky na hranicích pozemků či katastrů obcí, nebo sloužily jako rozcestníky. Někdy označovaly místa uložení ostatků padlých vojáků, či připomínaly jiné tragické události, jindy byly stavěny jako projev díků za odvrácení neštěstí, moru, či za usmíření sporu o majetek mezi sousedy a vrchností. Především však byly místem určeným k modlitbě, zastavení a rozjímání na cestách.

Související obrázky: