Nová Role – obec

NOVÁ ROLE je jedním z nejmladších měst v Česku. Leží na úpatí Krušných hor. Dnes má obec s částmi Nová Role, Mezirolí a Jimlíkov více než 4100 obyvatel.

Název obce je pravděpodobně odvozen od staroslovanského rola – zemědělsky obdělaná půda, neboť prvními stálými osídlenci těchto míst byl Slovanský kmen Sedlčanů

Sídlo bylo založeno ve 13. století jako Nowa Raluna. Podle nepodložené pověsti stával prý již ve 12. století v Nové Roli u řeky lovecký pavilon pro královský personál doprovázející české panovníky, kteří pobývali na hradě Loket.

Až do poloviny 20. století zde žili především němečtí obyvatelé. Osada se rozrůstala jen velmi pomalu. V souvislosti s rozvojem těžby a zpracováním kaolinu a hnědého uhlí ale prodělala ve 20. století rychlý vývoj, který vyústil v povýšení na město v roce 1964. Jedná se o jedno z nejmladších měst v České republice.

Související obrázky: