Nejdek – sakrální

EVANGELICKÝ KOSTEL, stojící na malebném návrší nad Bernovským rybníkem, je architektonickou dominantou severozápadní části Nejdku. Je nápadný svou zdvojenou jehlancovou střechou věže.

Evangelický kostel Vykupitele byl postaven podle plánu architekta Julia Zeissiga z Lipska dvěma nejdeckými staviteli, K.A. Ottem a Alfredem Möcklem. Pozemek na stavbu neogotického kostela poskytl v roce 1903 majitel přádelny česané příze Carl Lahusen. Kostel byl dokončen v roce 1904.

Kostel je postaven v neogotickém stylu a má velmi prostou výzdobu. Na zadní straně kostela jsou dvě mozaiková okna znázorňující apoštoly Pavla (s mečem) a Petra (s klíči). Kostel měl původně oltář s obrazem vzkříšeného Krista; oltář se nedochoval, známe ho jenom z fotografií.

V současné době je sídlem farního sboru Českobratrské církve evangelické v Nejdku.

Barokní KOSTEL SV. MARTINA – nacházíme první zmínku již v roce 1354 a byl prvním kostelem v Nejdku. Malá gotická stavba byla v průběhu staletí rozšiřována a přizpůsobována dobovému vkusu. Kostel byl několikrát přestavěn, v letech 1755–1756 byl více než o polovinu zvětšen do dnešní podoby. Z této doby je také převážná část jeho vnitřního rokokového zařízení. Hlavní oltář je zasvěcen sv. Martinovi. Bohatými řezbářskými pracemi se vyznačují dva boční oltáře p. Marie Bolestné a sv. Jana Nepomuckého. Pozoruhodné jsou i rokokové varhany a renesanční náhrobní kámen, zobrazující patrně hraběte Kryštofa Šlika, pohřbeného v kryptě roku 1578.

Vedle kostela stojí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1710. Ze stejné doby pochází sloup Nejsvětější trojice, který je umístěn na prostranství před kostelem. Na tomto prostranství probíhají kulturní akce Svatomartinské posvícení,

Nejdecká KŘÍŽOVÁ CESTA je romantickým místem skrytém v přilehlém lese Křížového vrchu. Byla vybudována v letech 1851–1858 a neměla a dosud nemá široko daleko sobě rovné pro svou délku 1,5 km a nádhernou polohu přímo nad centrem města. Poutníkům sloužila až do II. světové války, poté postupně chátrala. Opravena byla až v roce 2008, kdy se o její obnovu postaralo město Nejdek ve spolupráci s místním umělcem H. Koubou. Od té doby opět provází návštěvníky kolem 14 kapliček zdobených uměleckými reliéfy s biblickými výjevy

Nejdecká křížová cesta nabízí návštěvníkům překrásné pohledy na historickou část města i daleké výhledy do hlubokého údolí Rolavy. Jedním z těchto míst je Rajmannova vyhlídka, která nabízí výhled na jižní část města. Druhým vyhlídkovým místem je vyhlídková plošina na vrcholu Křížového vrchu, která zakončuje Nejdeckou křížovou cestu pod křížem s Ježíšem Kristem.

Kapličky se pyšní patinovanými uměleckými reliéfy nejdeckého výtvarníka Heřmana Kouby a zdobnými prvky nejdeckého kameníka Stanislava Nádeníčka.

Křížová cesta vznikla díky odkazu Anny Häcklové (?1752 – 1840), která ve své poslední vůli věnovala své jmění na výstavbu křížové cesty. Díky vykonavateli Anniny poslední vůle, městském soudci a představiteli města Franzi Waldöstlovi (1791–1871) a Nadaci křížová cesta vznikla v letech 1851–1858 veliká galerie v přírodě, jedinečná svou délkou a smělostí projektu.

Na křížové cestě se podepsal zub času, dějiny a vandalství. Kaple Olivové hory, která stála na začátku křížové cesty, byla zcela zničena. Zůstaly jen ruiny kaple Božího hrobu na konci cesty a 14 holých kapliček zbavených reliéfních plastik a zdobných prvků z litiny. Po listopadu 1989 si Občanské sdružení JoN – Jde o Nejdek vzalo za svůj cíl obnovit křížovou cestu. To se sdružení povedlo a dne 31. 8. 2008 byla obnovená Nejdecká křížová cesta slavnostně vysvěcena Msgre. Františkem Radkovským. V roce 2008 oslavila NKC 150 let.

Související obrázky: