Nejdek – náměstí

Hlavní náměstí, které bylo pojmenováno po králi KARLU IV., je celkem dlouhé. Jeho spodní část byla nedávno zajímavě rekonstruována a vzniklo tady naučné umělecké dílo. Náměstí mírně stoupá až k děkanskému kostelu sv. Martina. Zde byl Vladimír Ráž 15. července 1923 pokřtěn. Pohled z prostranství před farním kostelem je velmi zajímavý a fotografy určitě navštěvovaný. Jednak je vidět štít kostela zdobený sochou, dále Mariánský sloup, sloup se sousoším Nejsvětější Trojice stojící při kostele, sochu sv. Jana Nepomuckého umístěnou mezi stromy i hradní románsko-gotickou věží. Na náměstí je také několik zajímavých měšťanských domů, například objekt dnešního muzea.

KAŠNA ROLÁVKA představuje řeku Rolavu dlážděnou světlými říčními valouny v jejím původním korytě. Rolava má svůj příběh, který je zvěčněn na pěti kovových „lávkách“ kašny, kterou navrhl Ing. Arch. Roman Koucký v rámci úpravy dolní částí náměstí Karla IV. v roce 2001.

ROLAVA – PŘÍBĚH ŘEKY

Nejdecká kašna – řeka Rolávka je dílem architektonické kanceláře Romana Kouckého. Je unikátní svým příběhem Cestou proti proudu času a vody… a žulovými valouny, vylovenými přímo z řeky Rolavy.

Zastavení první – před 600 lety proměnila královská pečeť hornickou osadu na město, brzy tepající šlikovským duchem. Před 400 lety město jednou pro vždy vytěsnilo řeku s jejími balvany na svůj okraj a zabralo její přirozené rozlivové životní území.

Zastavení druhé – před 300 lety zmizely původní souvislé bukové lesy, po kameni nejdostupnější a nejpřirozenější stavební materiál důlních a vodních děl pomalu střídal kov. Před 200 lety se zpracování železa a využití síly vodních toků stalo motorem nástupu věku průmyslu i do tohoto údolí. Stroje a komíny. Domy. Holé vrchy a terasovitá pole. Lidé. Cesty. Zboží.

Zastavení třetí – před 100 lety se rozsvítila první světla a nad městem.Jako maják vyrostla kamenná rozhledna. Z jejích kovaných ochozů bylo vidět nejen krušnohorské, doupovské, karlovarské a hornoslavkovské panorama.

Zastavení čtvrté – jak postupuje stavba ambiciózní železné dráhy do Saska, jak se čedičem, nezničitelným darem všudypřítomných sopek, a žulou, jeho jemnozrnnou souputnicí dávnými dějinami země, dláždí další a další prašná cesta.

Zastavení páté – dnes všechny živly pospolu – síla věčné řeky, kámen cest z nitra země, lidská práce, oheň v železech a vítr v podzimních barvách listů buků – píší znovu těm zasvěceným a vnímajícím, těm, kdo milují toto místo, celý příběh tohoto údolí v podobě školního náměstí.

 

SOCHA ARCHANDĚLA MICHAELA tento barokní sloup má sice svou dlouhou historii, leč v podstatě je také sloupem moderním. Jeho původ lze hledat v 1. čtvrtině 18. století, kdy neznámý autor vytvořil na žulovém podstavci a sloupu sochu z pískovce. Letopočet 1830 na sloupu je zřejmě rokem oprav, stejně jako letopočet 1927, kdy sochu ze sloupu srazil neopatrný řidič. A to tak nešťastně, že archanděl upadl na vodovodní hydrant a roztříštil se na kusy. Majitel auta se ale ke škodě postavil čelem a zafinacoval sochu novou, protože restaurování bylo nemožné.

Socha sice byla v roce 2001 restaurována, jenže v roce 2006 ze střechy sousedního domu masa sněhu srazila sloup k zemi a plastika byla opět kompletně zničena. Tentokrát obnovení památky provedlo samo město.

Dnes tedy opět na náměstí shlíží z necelých pěti metrů okřídlený rytíř v brnění, nohou drtí poraženého ďábla, třímajíce nad hlavou plamenný meč.

MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P. 236

Patrový měšťanský dům v řadové zástavbě náměstí Karla IV., do kterého směřuje průčelím o 7 osách. Jedná se o empírový objekt s portálem s datací 1827, jenž byl postaven na místě staršího (pravděpodobně pozdně gotického) domu. Jeden z nejstarších měšťanských domů v Nejdku s hodnotným portálem.

Související obrázky: