Nasavrky – zajímavé

Na horním konci Nasavrk u silnice na Kameničky vznikl keltský skanzen Země Keltů s ukázkou opevnění, klešťovitou bránou a dvorci řemeslníků. ZEMĚ KELTŮ – KELTSKÝ ARCHEOSKANZEN je rekonstrukcí keltského „města“ z mladší doby železné, z 2. až 1. stol. př. n. l. Na takovém sídlišti ve své době žilo několik set až tisíc obyvatel. Všechny velké stavby – zejména obytné domy – mají svoji předlohu v archeologických nálezech. I rozložení staveb do usedlostí (tzv. dvorců) a složení staveb ve dvorcích odpovídá zástavbě v mladší době železné.

Jedná se o vybudování rekonstrukce keltského oppida, pravěkého města, spadajícího do období přibližně 1. stol. před naším letopočtem. Vzhled staveb včetně rozmístění je založen na soudobých archeologických poznatcích. Vstupní brána a navazující kamenné opevnění má svoji předlohu na nedalekém oppidu České Lhotice. Konstrukce obytných budov vycházejí z nálezových situací v Čechách. Menší, především hospodářské, objekty jsou navrženy s ohledem na technologické možnosti našich předků a dle znalostí typově srovnatelných staveb. I přes úsilí vycházet z dostupných vědeckých poznatků a použít přiměřené technologie a postupy je stávající podoba našeho keltského města jen jednou z možných interpretací. Na výstavbě se významnou měrou podílí dobrovolníci, část je vytvářena experimentálně.

Pokud vás zajímá historie nebo přímo Keltové, doporučujeme navštívit expozici Po stopách Keltů v prvním patře nasavrckého zámku a skanzen Země Keltů za rybníkem u silnice na Kameničky. Naučná Keltská stezka Železnými horami začínající před zámkem vám zpestří procházku z městečka až na archeologickou lokalitu bývalého oppida a zpět.

Související obrázky: