Nasavrky – příroda

Přírodní památka KAŠTANKA. Sad jedlých kaštanů v nadmořské výšce téměř 500 m n.m. – nasavrcká rarita.

Přírodní památka Kaštanka o rozloze 1,08 ha, je unikátním sadem kaštanovníků setých (Castanea sativa) s plody jedlými kaštany. Sad kaštanovníků založil v roce 1776 Jan Adam Auersperg na části zámecké zahrady. Nachází se v něm zhruba sto stromů. Nejmohutnější z nich, zvaný „Knížák,“ spolu s dalšími devatenácti stromy pochází ještě z původní výsadby.

Kaštanovníky mají výšku do 25 metrů a průměr koruny kolem 13 –15 metrů. Zdravotní stav menších stromů je dobrý, největší stromy již dožívají. Kaštanka pravidelně rodí. V roce 1986 bylo území navrženo k ochraně. Roku 1987 byly stromy spočítány, očíslovány a změřeny. Celkový počet byl 141 kusů. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správa CHKO Železné hory.

GEOLOGICKÉ ZASTAVENÍ – ukázky hlubinných vyvřelin. Stanoviště projektu Železné hory – geologicky významná oblast je zaměřené na hlubinné vyvřeliny, které jsou kamenným srdcem Železných hor. Ukázky hlubinných vyvřelin z okolí jsou součástí zastavení.

Nasavrky byly založeny uprostřed masivu hlubinných vyvřelin (plutonitů), který Dr. Vodička po Nasavrkách pojmenoval „nasavrcký pluton“. Žuly tvoří centrální část Železných hor a můžeme tak mluvit o jejich „žulovém srdci“.

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ VČELAŘSKÉ – VČELAŘSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, o. p. s. je obecně prospěšná společnost, založená Ministerstvem zemědělství České republiky a Českým svazem včelařů, za účelem: provozování středního odborného učiliště včelařského, vzdělávání dospělých, provozování a organizace mimoškolní činnosti dětí a mládeže v oboru včelařství, organizování a zajišťování vzdělávacích a kulturně výchovných činností, vzdělávání v oboru včelařství poskytujeme již více než 70 let.

Od roku 2003 budujeme u nás unikátní zařízení a tím je Včelařské arboretum. Základní myšlenka: shromáždit zdroje včelí pastvy, poskytnout potřebné informace k jednotlivým zdrojům, vlastní sledování a měření hodnot zdrojů včelí pastvy.
Protože včelí pastvu tvoří mimo jiné bylinky a rostliny krásně kvetoucí, je návštěva arboreta zajímavá i pro laiky. Mimo rostliny, keře a stromy tu najdete včelí úl, pítko pro včely, ukázku „hmyzího hotelu“ a další. Vstup je zdarma.

V lednu roku 2016 byl otevřen Včelí inspiromat, který se skládá z 10 panelů rozdělených na zelené a hnědé. Zelené panely umístěné v parku se týkají vztahu včela – rostlina, hnědé, které jsou k nalezení v prostorách učiliště, pojednávají o včelách a včelařství.

Související obrázky: