Nasavrky – náměstí

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO v centru byla prohlášena kulturní památkou.

KNIHOVNA je umístěna na náměstí v přízemí bývalé školy.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM najdete na nasavrckém náměstí v přízemí rekonstruované budovy č.p.37 s pamětními deskami u vchodu.

Budova SPRÁVY CHKO Železné hory v novém kabátě. Zajišťuje výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny. Sleduje stavy, změny a vývojové trendy vybraných biotopů a populací ohrožených druhů. Jmenuje skupinu dobrovolných strážců přírody, vyhlašuje přírodní rezervace a provádí průzkumy přírody či odborný monitoring.


 

Související obrázky: