Mnichovo Hradiště – sakrální

Děkanský KOSTEL SVATÉHO JAKUBA (Většího) apoštola v Mnichově Hradišti je sakrální stavbou stojící asi 100 metrů od náměstí T.G.Masaryka. Zaujímá dominantní polohu nad údolím Nedbalky. Je chráněn jako kulturní památka České republiky

Barokní kostel sv. Jakuba stojí na původním místě gotického kostela, který byl vystavěn společně se založením města. Dnešní kostel dala postavit hraběnka Marie Markéta Valdštejnová, rozená Černínová z Chudenic, v letech 1726-1727, což uvádí chronogram na jeho hlavním portálu. Stavitel kostel znám není, ale bývá připisován valdštejnskému staviteli M. Raimondimu. Stylově je podobný kostelům v Bosni a v Loukovci.

Okolo kostela se nachází zrušený hřbitov, z něhož se však zachovalo několik náhrobků. U kostelní zdi se nachází empírový figurální náhrobek Alžběty Kollerové zhotovený z bílého mramoru v roce 1818. Nechal jej pro svou matku, která zemřela v roce 1810, vytvořit František Arnošt Koller, rakouský vojevůdce z období napoleonských válek. Autorem náhrobku je vídeňský mistr Rudolf Schadow. Dále je zde náhrobek Františky z Ehrentalu (Ehrenbergu) a hrobka Vincence Valdštejna od J. Hájka z Bakova, který je zhotovil v letech 1788 a 1797. Z majetku městského muzea bude v roce 2015 do prostoru u kostela umístěn náhrobek Kateřiny Leibnicové z roku 1594, který se původně nacházel v zaniklém kostele Panny Marie, a náhrobek šlechtičny Meluziny Křinecké z Ronova a na Dymokurech, který pochází ze zaniklého kostela ve Studénce.

Ze starého hřbitova zůstaly zachovány pomníčky padlých vojáků z prusko-rakouské války v roce 1866.

Původně gotický kostel, snad již z konce 13. stol., byl filiálním, patřící pod faru v Rybitví. Někdy kolem roku 1700 se stal farním (děkanským). Do nynější podoby přestavěn v letech 1726-27 nákladem Marie Markéty z Valdštejna. Budova DĚKANSTVÍ z roku 1701 stojí přes ulici východně od kostela (též nemovitá kulturní památka). Budova byla postavena za účasti M. Raimondiho, od něhož pocházejí i štukatury.

HROBKA RODINY HENDRICHOVY A ŠVERMOVY – nogotická hřbitovní kaple z roku 1870 od Ing. Jana Hendricha, upravená v interiéru v letech 1951-1952 firmou Václava Pichla. Národního hrdiny Jana Švermy, rodáka z Mnichova Hradiště, pietní shromáždění k uctění památky tohoto statečného člověka, komunisty a vlastence který zahynul v Slovenském národním povstání při přechodu hory Chabenec v Nízkých Tatrách (10. 11. 1944).

Malíř Václav Ninger – ten maloval pro nejvýznamnější šlechtice své doby. Nigerovy obrazy měli Schwarzenbergové, Dietrichsteinové, Šlikové nebo Kolovratové. Byl také dvorním malířem Valdštějnů.

ostatní

Další památky

Související obrázky: